Mantraet for fremtidens sundhedsvæsen bliver nærhed, sammenhæng og sikkerhed – hør, hvordan vi opnår det på konference i efteråret

Hør, hvordan vi i sundhedsvæsenet skaber sammenhæng og sikre overgange ved bl.a. at gå fra silotænkning til fælles opgaveløsning, får sammenhæng mellem sundhedsdata og skaber et fælles sprog, på efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fra silotænkning til fælles opgaveløsning, sundhedsdata, utilsigtede hændelser, fælles sprog, behandlingsansvar, forebyggelse af indlæggelser og digitale løsninger er på programmet til konferencen om, hvordan vi skaber sammenhæng mellem sektorer og sikre overgange i sundhedsvæsenet.

“Nærhed, sammenhæng og sikkerhed: mantra for fremtidens sundhedsvæsen” er overskriften for Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2024, der løber af stablen den 7.-8. oktober i Kolding.

– Et af de helt afgørende temaer i arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen er sammenhæng. Vi ved, at manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet er et af de største patientsikkerhedsproblemer. Overgange mellem faggrupper, mellem afdelinger og mellem sektorer gør, at der kommer mange risici, siger PS!-direktør Inge Kristensen og fortsætter:

– Hvorfor får vi sikret, at vi får bundet alle sløjferne på den rigtige måde? Og hvordan sikrer vi, at alle forløb, som går på tværs, bliver så sikre som muligt? Det er en bunden opgave i sundhedsvæsenet fremover. Det kan vi bidrage til ved at sætte fokus på det og finde de gode løsninger frem, som vi viser frem på konferencen.

Med konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen sætter vi fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden og formidler løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i.

Find ud af mere om Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2024

Manglende sammenhæng på tværs af sektorer skaber risiko for patientsikkerheden

Borgere og pårørende i tværsektorielle patientforløb oplever ofte, at kommunikationssvigt og manglende koordinering kan medføre forværring af sygdom, patientskade og frustration.

– Vi ved ikke, hvor hyppigt det er, fordi der bliver rapporteret alt for få tværsektorielle utilsigtede hændelser. Vi ved, det er hyppigt, for det er noget, vi i stigende grad hører fra borgere og sundhedsprofessionelle som en frustration: Systemet hænger ikke sammen for dem. Der sker mange indlæggelser på grund af fx medicinfejl og kommunikationsfejl, men i sidste ende er det også en stor utryghed hos borgerne og deres pårørende, siger Inge Kristensen.

Udover konsekvenserne for borgerne medfører det også et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsenet.

– En anden side af sagen er, at vi spilder en masse ressourcer på, at vi skal gøre noget om, fordi vi ikke har gjort det rigtige første gang.

Det er muligt at skabe sikre overgang og sammenhæng mellem sektorer

Manglende sammenhæng og usikre overgange er heldigvis en udfordring i sundhedsvæsenet, som kan løses. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har arbejdet med at skabe sammenhæng og sikre overgange i sundhedsvæsenet i lang tid.

PS! har været involveret i flere projekter, der går på tværs af sundhedsvæsenet. I projekt Sikker Sammenhæng gik PS!, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Fx viste projektet Sikker Sammenhæng, at det kan lade sig gøre at lave robuste samarbejder og arbejdsgange på tværs af sektorer. Projektet viste, at vi kan nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser, men også gøre den enkeltes forløb mere effektive.

Systematisk opfølgning på påkrævede ambulante tider under indlæggelse har medvirket til, at Endokrinologisk Afdeling har sparet 169 ambulante tider og 94 kørsler i 2018, og Kardiologisk Afdeling har sparet 172 ambulante tider og 36 kørsler fra uge 15 i 2018.

Læs om projektet Sikker Sammenhæng

Sammenhæng på flere områder

Konferencens tema og indhold er udviklet sammen med en programkomité af nøglepersoner i sundhedsvæsenet, som peger på, hvilket områder og temaer der er aktuelle netop nu.

På konferencen kan du høre om, hvordan vi arbejder systematisk med følgende på tværs af sektorer:

  • Fra silotænkning til fælles opgaveløsning
  • Sundhedsdata
  • Utilsigtede hændelser
  • Fælles sprog – fx i den ene sektor hedder det patienter, i den anden borgere
  • Behandlingsansvar
  • Forebyggelse af indlæggelser
  • Digitale løsninger

Keynote om at gentænke velfærdssamfundet og inddrage civilbefolkningen

Den første keynote kan vi allerede nu afsløre. På scenen træder den internationale kapacitet Hilary Cottam, der er læge, OBE (Officer of the Order of the British Empire), social iværksætter, tænker og politisk rådgiver.

– Det er et scoop, at vi har fået Hilary Cottam som keynote-taler, fordi hun er en af de tænkere, som i høj grad bliver brugt i Danmark til, hvordan vi kan have et helt nært sundhedsvæsen, som involverer borgerne i lokalsamfundet, og gentænke velfærdssamfundet. Det har hun nogle helt unikke tanker om, siger Inge Kristensen.

Hilary Cottams er især kendt for sin anerkendte bog “Radical Help: How we can remake the relations between us and revolution the Welfare State” fra 2018, som blev hyldet som ‘tankeskiftende’ i New York Times. Den er blevet oversat internationalt og krediteres bredt for at ændre nationale fortællinger og praksis omkring velfærdssystemer.

Cottam vil i sin keynote fortælle om, hvordan man kan arbejde tæt med civilsamfundet om at gentænke hele velfærdssamfundet, så vi får et nært og sikkert sundhedsvæsen, som bygger på fællesskaber, tænker i sammenhæng i forhold til det sociale og sundhed og bruger ressourcer fra lokalsamfundet sammen med det officielle system.