Konference

Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2024

Hvis du tilmelder dig senest den 31. august 2024, får du early bird-rabat på konferencen: Du får én dag til 2.750 kr. og begge dage til 4.500 kr.

Tilmeld dig konferencen
“Nærhed, sammenhæng og sikkerhed: mantra for fremtidens sundhedsvæsen” er overskriften for efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger. Opgaver flyttes mellem fagområder. Mellem sektorer. Det kræver nye måder at indrette og tænke vores sundhedsvæsen.

Med konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen ønsker vi at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden, og vi ønsker at formidle løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i.

Konferencen er for alle, der arbejder med – og har interesse i – at skabe patientsikkerhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Mantraet for fremtidens sundhedsvæsen bliver nærhed, sammenhæng og sikkerhed – hør, hvordan vi opnår det på konference i efteråret

Hør, hvordan vi i sundhedsvæsenet skaber sammenhæng og sikre overgange ved bl.a. at gå fra silotænkning til fælles opgaveløsning, får sammenhæng mellem sundhedsdata og skaber et fælles sprog, på efterårets konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.


Sessioner, workshops og site visit

Beskrivelser af sessioner, workshops og sitevisits opdateres løbende, og forventes klar i juni måned.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

Mandag den 7. oktober (dag 1)

Session 1: Sammenhæng og bedre patientforløb for borgere med social udsathed – med problemstillinger som bl.a. rusmiddelbrug, hjemløshed, psykiatriske og somatiske lidelser
Samfundets mest udsatte borgere har ofte flere og komplekse problemstillinger i deres liv – hjemløshed, rusmiddelforbrug, psykisk og somatisk sygdom, et begrænset netværk og med færre ressourcer og sundhedskompetencer.

Borgere med social udsathed oplever ulighed i sundhed med både oversygelighed og overdødelighed. De oplever ofte at blive kastebold mellem forskellige instanser, med hyppige svigt og afbrudte forløb i deres møde med sundhedsvæsenet.

De tværsektorielle og tværfaglige samarbejdsindsatser er helt centrale for at yde den rigtig hjælp og støtte til borgere med social udsathed og derigennem skabe mere lighed i sundhed.

Sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Session 2: Data på tværs af sektorer – hvordan sikrer vi sammenhæng i alle patientforløb og mellem sektorer
I denne session vil vi udforske, hvordan deling af data på tværs af sundhedssektorer kan skabe sammenhængende patientforløb og forbedre samarbejdet mellem forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Vi vil dykke ned i det voksende potentiale af sundhedsdata, der deles og anvendes på tværs af sektorer. Gennem indlæg og cases vil vi belyse, hvordan sundhedsdata kan forbedre patientbehandling, optimere sundhedsvæsenets ressourcer og fremme forskning. Vi vil også diskutere nogle af de udfordringer, der er forbundet med at dele sundhedsdata på tværs af sektorer, herunder hvordan vi i klinisk praksis kan navigere i det komplekse landskab og sikre, at brugen af tværsektorielle data leverer maksimal værdi uden at skabe nye problemer?

Sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Session 3: Kom godt hjem – et tværsektorielt samarbejde
Sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Session 4: Implementering af 72-timers behandlingsansvar
I hele landet er implementering af 72-timers behandlingsansvar i gang og bidrager til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed i overgange.

Det stiller krav til ændringer i arbejdsgange og organisering af den tværsektorielle kommunikation om patientens forløb.

Medicinsk afdeling på Regionshospitalet Gødstrup fortæller på sessionen om den læringskultur, de har opbygget omkring 72-timers behandlingsansvar. Om forarbejdet, afprøvnings- og implementeringsprocessen samt brug af data og feedbackkultur, der bidrager til det løbende forbedringsarbejde. Patientsikkerhed handler om at gøre det rigtigt første gang, også i udskrivelsen af patienter. Således skal 72-timers behandlingsansvar primært omhandles henvendelser om ændringer i patientens tilstand, der skal håndteres.

På sessionen kan du også høre det kommunale perspektiv på 72-timers behandlingsansvaret, og hvordan Holstebro kommune, der modtager borgere fra Regionshospitalet Gødstrup, har valgt at organisere, håndtere og implementere opgaven.

Sessionen afsluttes med spørgsmål og perspektiver fra jer deltagere på sessionen. Har du erfaringer med 72-timers behandlingsansvar, så bidrag gerne.

Efter sessionen vil du…

1.       have indblik i det regionale og det kommunale perspektiv på implementering af 72-timers behandlingsansvar
2.       have viden om brug af data til forbedring fra konkrete eksempler
3.       have fået inspiration til hvordan I kan opbygge en læringskultur omkring 72-timers behandlingsansvar

Sessionen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Session 5a
Sessionen afholdes kun formiddag og er kun for inviterede ledere
Session 5b
Sessionen afholdes kun eftermiddag

Tirsdag den 8. oktober (dag 2)

Workshop 1a: Kom godt fra start – introduktion til forbedringsmodellen som ramme for forbedringsarbejdet, for dig der er nybegynder på området
I en verden præget af stigende kompleksitet og konstant forandring, er det afgørende at arbejde systematisk med forbedringer. Dette styrker vores evne til at skabe værdi for både patienter, borgere og for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Vi inviterer dig til en inspirerende og interaktiv todelt workshop, hvor du vil få indblik i de forbedringsmetoder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har anvendt med succes i over 20 år. Metoder der både har forbedret patientsikkerheden og fagligheden i sundhedsvæsenet.

Workshop 1a: Forbedringsmodellen som ramme for forbedringsarbejdet
I den første del af workshoppen dykker vi ned i værktøjskassen med forbedringsmetoder. Vi præsenterer teorien bag forbedringsmodellen og viser gennem praktiske øvelser og eksempler, hvordan udvalgte forbedringsværktøjer kan anvendes i hverdagen og understøtte effektiv implementering af forbedringsidéer til gavn for borgere og patienter i sundhedsvæsenet.

Efter workshoppen vil du…
– have kendskab til forbedringsmodellen som redskab i dit daglige forbedringsarbejde
– have viden om hvordan du kan forstå dit system i dybden og analysere arbejdsgange
– have kendskab til at kunne udarbejde et driverdiagram og beskrive din forandringsteori
– kunne planlægge og analysere en afprøvning (PDSA)

Workshoppen kombinerer inspirerende oplæg, engagerende dialog og hands-on øvelser for at sikre, at du får mest muligt ud af din deltagelse. 

Denne workshop er for dig der er ny i forbedringsarbejde eller har behov for et brush-up på metoden.

Workshoppen afholdes kun formiddag.
Workshop 1b: Kom godt fra start – introduktion til data som drivkraft i forbedringsarbejde, for dig der er nybegynder på området
I en verden præget af stigende kompleksitet og konstant forandring, er det afgørende at arbejde systematisk med forbedringer. Dette styrker vores evne til at skabe værdi for både patienter, borgere og for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Vi inviterer dig til en inspirerende og interaktiv todelt workshop, hvor du vil få indblik i de forbedringsmetoder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har anvendt med succes i over 20 år. Metoder der både har forbedret patientsikkerheden og fagligheden i sundhedsvæsenet.

Workshop 1b: Data som drivkraft i forbedringsarbejde
Forstå, hvordan data kan bruges til at skabe varige forbedringer. I anden del af workshoppen dykker vi ned i, hvordan du kan anvende data strategisk til at drive forbedringer. Denne interaktive workshop fokuserer på at give dig værktøjerne til at forstå og anvende data i dit forbedringsarbejde.

Efter workshoppen vil du…
– kunne identificere relevante indikatorer og anvende dem til at måle fremskridt og resultater i forbedringsarbejdet
– kunne forstå variation i forbedringsarbejde og skelne mellem naturlig variation og signaler, der kræver handling, samt at anvende denne viden til at træffe informerede beslutninger.
– have indsigt i, hvordan du bruger tidstro data og statistisk proces kontrol (SPC) til at måle om nye tiltag fører til reelle forbedringer for borgere og patienter

Workshoppen kombinerer teoretiske oplæg med praktiske øvelser, der giver dig mulighed for at anvende dine nye færdigheder med det samme. Gennem praksiseksempler vil vi illustrere, hvordan du kan bruge data til at understøtte dine forbedringsinitiativer. Vi vil også diskutere, hvordan du kan præsentere data på en måde, der engagerer dit team i forbedringsarbejdet.

Workshop 1a og 1b kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden, afhængigt af dine behov. Workshop 1b forudsætter kendskab til forbedringsmodellen eller deltagelse i workshop 1a. Begge workshops er designet til at veksle mellem oplæg, dialog og øvelser, hvilket sikrer en engagerende og praksisnær læring. Du vil gå herfra med konkrete værktøjer og metoder, der kan implementeres direkte i dit daglige arbejde.

Denne workshop er for dig der er ny i forbedringsarbejde eller har behov for et brush-up på metoden.

Workshoppen afholdes kun eftermiddag.
Workshop 2
Workshoppen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Workshop 3: Netværksworkshop om digitale løsninger til behandling i eget hjem – hvordan gør vi dem sikre?
Workshoppen afholdes 2 gange: for- og eftermiddag
Sitevisit: Det tværsektorielle projekt i Middelfart Kommune
Sitevisit til Middelfart kommune, hvor vi skal høre om det tværsektorielle projekt, som vandt den ”Den Gyldne Tråd” i 2024.

Middelfart-projektet dækker over et samarbejde, der har kørt mellem Middelfart Kommunes akutsygeplejersker, almen praksis og Middelfart Sygehus siden efteråret 2022.

Sitevisit er inkl. bustransport og forplejning.

Sitevisit er heldags.

Praktisk info

Pris
Ved tilmelding senest den 31. august 2024, får du early bird-rabat på konferencen
Begge dage: 4.500 kr.
Én dag: 2.750 kr.
Netværksmiddag den 7. oktober (tilvalg) 450 kr.

Pris fra den 1. september
Begge dage: 4.800 kr.
Èn dag: 2.950 kr.
Netværksmiddag den 7. oktober (tilvalg) 450 kr.

OBS: Overnatning er ikke inkluderet i prisen og skal bookes separat – se under overnatning.
Sted
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Overnatning
Overnatning ikke inkluderet i konference prisen, men kan bookes på Comwell Kolding til en special konference pris på 907 kr.

Book via: https://www.comwell.com/ og indtast bookingkode: BC-DANSK-SELSKAB-FOR-PATIENTSIKKERHED24
Programtider
Mandag den 7. oktober
Der er program fra 9.15-16.40
Netværksmiddag kl. 17.30.

Tirsdag den 8. oktober
Der er program fra 8.00-15.15

Tilmelding
Tilmeld dig konferencen her

Din tilmelding til konferencen er bindende, og vi refunderer ikke deltagergebyret.

Bliver du forhindret i at deltage, har du mulighed for at overdrage din tilmelding til en kollega. Vi skal have besked om overdragelse af tilmelding hurtigst muligt på konference@patientsikkerhed.dk

Programkomité

PS! har nedsat en programkomité, som har været med til at udvikle koncept og program for konferencen om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2024.

Anja Thoft Bach

Sundheds- og omsorgschef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Portrætbillede af Anne-Marie Bloch Münster

Anna-Marie Bloch Münster

Lægelig direktør, Esbjerg og Grindsted sygehus

Jan Mainz

Professor, Psykiatridirektør, Region Nordjylland, Ph.D., MPA

Kira Ørbekker

Patientambassadør

Portrætbillede af Kirsten Wisborg

Kirsten Wisborg

Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Louise Rabøl

Centerchef, PCA

Porttrætbillede af Maja Troj Larsen

Maja Troj Larsen

Formand SKOP, BSc Student at Aalborg University in Medicine with Industrial Specialisation

Mette Kjølby

Vicedirektør, Region Midtjylland

Portrætbillede af Mette Ringtved

Mette Ringtved

Sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens

Portrætbillede af Susanne Axelsen

Susanne Axelsen

Formand lægevidenskabelige Selskaber

Torben Hollmann

Centerchef for Center for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Vibeke Overgaard Madsen

Udviklingskonsulent med ansvar for patientsikkerhed i Region Syddanmark

Vivi Pedersen

Chef for Kvalitet, Patientsikkerhed og Arbejdsmiljø, Regionshospital Nordjylland