Maureen Bisognano: Vi skal gentænke vores sundhedssystem sammen med patienterne

Vi skal samarbejde med og sætte borgeren og patienten i centrum og lytte til, hvad der er vigtigt for dem. På den måde får vi et bedre resultat af plejen og behandlingen og øger patienternes livskvalitet. President Emerita og Senior Fellow hos IHI Maureen Bisognano fortæller, hvorfor hun er fortaler for, at borgeren og patientens stemme bliver hørt i plejen og behandlingen.

Rollespil på scene. En kvinde i kørestol spiller patient overfor en kvinde i kittel, der spiller læge.
Til patientrepræsentanternes workshop på International Forum Copenhagen 2023 holdt Maureen Bisognano (til højre) oplæg og deltog i rollespil, der skulle illustrere samtaler mellem sundhedsprofessionelle og patienter, der kunne være gået bedre. Rollespillene var baseret på patientrepræsentanternes egne oplevelser.

Borgerne og patienternes stemme skal runge meget højere. Sundhedsprofessionelle skal ikke kun involvere, men decideret samarbejde med patienterne om deres pleje og behandling. Det er budskabet fra Maureen Bisognano, der er President Emerita og Senior Fellow hos Institute for Healthcare Improvement (IHI). Hun mener, at patienterne bør have en afgørende stemme i sundhedsvæsenet.

– Jeg er en stor fortaler for at samarbejde med patienterne om at gentænke vores sundhedssystem. Vores system er meget udfordret – især efter covid-19 har vi personaleudfordringer og tidsudfordringer. Den eneste måde, vi kan skabe en bedre og mere levende fremtid på, er ved at gentænke og designe måden, vi udfører behandling og pleje, sammen med patienterne, siger Maureen Bisognano.

Det gør vi ved at lytte til patienternes stemme, forstå deres oplevelser og gå i deres sko – og så skal vi stole på dem, mener Bisognano:

– En af de vigtigste ting, jeg har lært i mine mange år i sundhedsvæsenet, er, at patienter i høj grad er i stand til at tage sig af deres egen sundhed og omsorg, når vi stoler på dem, og når vi underviser dem. Når vi stoler på og hører patienterne, så flytter det magtbalancen og giver patienterne kontrollen, og det er faktisk en af de vigtigste co-designede features for fremtiden, og hvorfor det er vigtigt at engagere patienterne.

Fordelene ved at samarbejde med patienterne er både forbedret livskvalitet og bedre behandlingsresultater.

Maureen Bisognano, President Emerita og Senior Fellow hos Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Læs blogindlægget: Hvad er vigtigt for dig? – Et værdifuldt spørgsmål at få, uanset om man er borger, patient, pårørende eller medarbejder i sundhedsvæsenet

Patienten kender sig selv bedre, end den sundhedsprofessionelle gør

Maureen Bisognano er pioner inden for What matters to you-bevægelsen, der handler om at sætte borgeren i centrum og spørge, hvad der er vigtigt for dem.

– Det er vigtigt at engagere patienter og deres pårørende. Disse mennesker kender sig selv rigtig godt, de kender deres ressourcer, de ved, hvordan deres tidsplaner ser ud, og hvad deres evner er. Når vi spørger dem, hvad der betyder mest, så finder vi ud af noget, vi aldrig vidste om patienten, siger hun og fortsætter:

– Vi kan bruge det til at forstå, hvad der betyder mest for patienterne. Vores tilbøjelighed som sundhedspersonale er hurtigst muligt at få sat gang i en behandling eller skrive en recept, men det, der fylder og betyder mest for patienterne, kan være noget som fred og harmoni i familien, der er under stress, det kan være kommunikation og at forstå, hvad lægen siger, og det kan være transport og besværet, som vi udsætter folk for. Når vi virkelig forstår patientens stemme, vil vi ikke kun blive inspireret til at ændre systemet, men det vil også ændre vores forhold til pleje og omsorg.

Hun fortæller, hvordan folk fra hele verden har henvendt sig til hende i forhold til, hvor overraskede svarene var, da de stillede spørgsmålet ”hvad er vigtigt for dig?”, og hvor effektivt det har været i virkeligheden, fordi det har ændret planerne for behandlingen og plejen på en positiv måde.

– Patienterne gennemgår ikke nødvendigvis alle de komplicerede og komplekse procedurer, som hver enkelt specialist måtte bestille til dem. Når patienten bliver sat i centrum og fortæller, hvad der betyder noget for vedkommende, kan teamet gå sammen og lave en skræddersyet plan efter patientens behov. Oftest siger de, at de vil have mindre behandling og ikke mere. Det giver dem kontrol over planen, at deres stemme bliver hørt, og der opstår en respekt mellem sundhedspersonalet og patienten og familien.

Læs om Hvad er vigtigt for dig?-tilgangen, der er inspireret af What matters to you-bevægelsen

Compassion giver bedre behandlingsresultater

Udover at spørge patienterne, hvad der betyder for dem, spiller compassion (at udvise medfølelse og omsorg) også en stor rolle. Der er flere fordele ved at involvere og udvise compassion over for patienterne, mener Maureen Bisognano.

– Fordelene ved at samarbejde med patienterne er både forbedret livskvalitet og bedre behandlingsresultater. Compassion virker, og vi skal virkelig finde ud af, hvordan vi integrerer det i vores daglige arbejde, for det giver ikke kun bedre kliniske resultater, det gavner alle, siger hun.

Bisognano giver et eksempel på, hvilken betydning det kan have at udvise ekstra omsorg for patienten. 2 læger har forsket i betydningen af compassion. Fx undersøgte lægerne, hvad det betød, at anæstesilægen bevægede sig ud fra operationsstuen for at møde patienten, før vedkommende blev kørt ind til operation – her satte anæstesilægen hånden på patientens arm og sagde: ”Jeg hedder Maureen. Du skal under bedøvelse i dag, og jeg skal nok sørge for, at du er komfortabel. Jeg er med dig hele tiden, og jeg bringer dig tilbage her efter operationen.”

De 40 sekunders compassion betød, at patienterne havde brug for mindre bedøvelse under operationen, mindre smertestillende medicin efterfølgende og en kortere indlæggelsestid.

Læs artiklen “Kindness er i kernen af det, vi gør” med Bob Klaber

Et simpelt men vigtigt spørgsmål kan ændre livskvaliteten for borgerne

Livskvaliteten kan også få et nøk op, når sundhedspersonalet ikke antager, hvad der er god pleje og behandling, men rent faktisk spørger borgerne om det.

Et eksempel, som Maureen Bisognano giver, stammer fra et plejehjem i Norge, hvor de på en tavle har et samlet overblik over borgerne. Her står der ikke kun borgerens navn, alder og værelsesnummer, men også hvad borgeren kan lide at blive kaldt, og hvad der betyder noget for dem. Fx er der under en borger skrevet med store bogstaver: Tag mig aldrig ud af mit værelse, uden mit hår er sat, og min makeup er på.

På samme plejehjem fortalte en medhjælper, hvordan den mest besværlige borger på plejehjemmet havde fået hende til at smile til stor overraskelse for resten af personalet. Om morgenen på borgerens værelse havde hun spurgt, hvad der betyder mest for ham i dag, og hvad der ville gøre dagen god for ham.

– Vi fandt ud af, at når man spørger patienterne, hvad der betyder mest, kommer størstedelen af anmodningerne i første firkant: let at gøre, simpelt, koster ikke noget.

Maureen Bisognano, President Emerita og Senior Fellow hos Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Han svarede, at han gerne ville have sin blå skjorte på. Da hun spurgte hvorfor, fortalte borgeren, at det var hans kones yndlingsskjorte, som han gerne ville have på i dag for at ære hende, da det netop i dag var 2 år siden, hun gik bort. Mens medhjælperen hjalp borgeren i bad og med at få tøj på, talte han om sin kone, hvordan de havde mødtes, om deres forhold, og hvor meget han savnede hende.
Da han var klædt på, spurgte han, om medhjælperen ville sætte ham i sin kørestol, så han kunne fortælle de andre borgere om sin kone.

– Den situation ændrede ham totalt fra at være den sværeste person på plejehjemmet til at være en person, der var i sorg på årsdagen for hans kones død. Det er utroligt, hvad et simpelt men værdifuldt spørgsmål kan åbne op for, siger Bisognano.

Se videoen: Borgere bliver involveret på Plejehjemmet Kastanjehaven

En borger, et spørgsmål og en post-it er vejen til at komme i gang

Den største barriere for sundhedsprofessionelle for at komme i gang med at involvere borgerne og spørge, hvad der betyder noget for dem, er frygten for, at borgerne beder om noget, som de ikke kan opfylde. Den barriere forsøger Maureen Bisognano at bryde.

– Vi har forsket på hospitaler rundt om i verden, og lavet en lille matrix og sagt til sundhedspersonalet, at når de spørger en patient, så sæt en post-it på den firkant, som anmodningen hørte ind under – var det nemt, enkelt, kostede ikke noget og noget du bare kan gøre lige nu, eller var det lidt mere kompliceret, så det kunne tage dig en dag, en vagt eller et lille hold at gøre, noget du skulle hen og snakke med din vejleder om, eller noget der ville kræve en ændring i hospitalets politik, siger Bisognano og fortsætter:

– Vi fandt ud af, at når man spørger patienterne, hvad der betyder mest, kommer størstedelen af anmodningerne i første firkant: let at gøre, simpelt, koster ikke noget. Vi har altså data nu, der siger, vær ikke bange, bare gå ind og spørg én patient – spørg, prøv det bare, gå ind og spørg én patient. Vi fandt ud af, at når sundhedspersonalet gør det, er svarene så nyttige og overraskende, at det inspirerer til udrulningen af det.

Vi giver hermed opfordringen videre. Start på en afdeling og med at spørge én borger eller patient. Lav jeres egen lille matrix, så I med små sedler kan holde styr på de svar, I får, og om I får fulgt op på dem. 1 bliver til 2, som bliver til 3, som fortsætter med…

Læs, hvordan What matters to you-bevægelsen startede