Medarbejdere på botilbud og midlertidige pladser vil ud af startboksen for at skabe sikker medicinering for borgerne

Projektet Sikker Medicinering er for alvor skudt i gang med lokale læringstræf. Medarbejderne kan næsten ikke vente med at skabe større medicinsikkerhed for borgerne. Men i første fase er det afgørende at holde igen med løsninger, til medarbejderne kender de reelle problemer.

På første læringstræf i projekt Sikker Medicinering skulle medarbejderne lave arbejdsgangsanalyser. I Silkeborg fandt medarbejderne ud af, at de har forskellige arbejdsgange i medicinprocessen.

En rejse mod større medicinsikkerhed for borgerne på botilbud og midlertidige pladser har 10 enheder fra i alt 9 kommuner kickstartet deres rejse mod. Efter opstartsmøder i august er kommunerne i efteråret 2023 i gang med lokale læringstræf, hvor medarbejderne undersøger, hvor i medicinprocessen de skal forbedre måden, de arbejder på.

– Alle enheder er meget engagerede og dedikerede til opgaven med at se på egen praksis, og hvordan de kan forbedre deres praksis, siger PS!-chefkonsulent og projektleder for Sikker Medicinering Inge Ulriksen.

Projektet Sikker Medicinering løber over 2,5 år og styrker medarbejdernes kompetencer vedrørende medicinhåndtering, sikrer robuste arbejdsgange og forbedrer de fysiske rammer.

Det giver mega god mening, at vi får opmærksomhed på medicinområdet.

Majbritt Lohmann, social- og sundhedsassistent, Botilbuddet Vesterbro, Silkeborg
Om Sikker Medicinering
Sikker Medicinering skal forbedre medicinsikkerheden på botilbud og midlertidige pladser ved at:

– forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen
– kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
– understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen.

Formålet er at nedbringe antallet af medicineringsfejl på botilbud og midlertidige pladser og dermed øge medicinsikkerheden for borgerne på de deltagende enheder varigt. Dette vil desuden kunne føre til en væsentlig forøgelse af borgernes værdighed og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Projektet startede op i midten af august 2023 og løber over 2½ år til begyndelsen af 2026.

Sikker Medicinering giver mening for medarbejderne på botilbud

Social- og sundhedsassistent Majbritt Lohmann arbejder på Botilbuddet Vesterbro i Silkeborg, som deltager i Sikker Medicinering. Hun kan sagtens se en mening med projektet:

– Vi er der for borgerne og for at sikre, at de får lige præcis den medicin, de skal have, på de tidspunkter de skal have. Det giver mega god mening, at vi får opmærksomhed på medicinområdet.

Hun er glad for, at hendes leder har meldt dem til at deltage i projektet.

– Jeg kan tale på alle af vores assistenters vegne, at vi glæder os til at være med i det og synes, det er mega spændende. Jeg har været igennem mange tiltag i de år, jeg har været assistent – også da jeg var på plejecenter – jeg fornemmer ikke, at der er noget, der har ændret noget før i tiden. Jeg håber på og tænker med det her projekt, at man får det ind under huden og får vores tværfaglige kolleger med ind, så vi alle får noget ejerskab og får et fællesskab om det.

Jeg vil rigtig gerne bare i gang og handle. Men jeg er helt klar over, at det er super vigtigt at få bygget et godt fundament og få øje på nogle ting, inden vi går i gang.

Majbritt Lohmann, social- og sundhedsassistent, Botilbuddet Vesterbro, Silkeborg

Læs om projektet Sikker Medicinering

Hold igen med at handle

Indsatsen i den første fase i projektet handler om at afdække de lokale arbejdsgange i medicinprocesserne. Det sker i en dialog medarbejderne imellem, og det er her, variationerne i arbejdsgangene typisk viser sig. Der er tale om variationer mellem kolleger og variationer i de forskellige vagter. Medarbejderne har bl.a. opdaget, at variationer kan handle om, at ophældning af medicin foregår forskellige steder i enheden og ikke altid i forstyrrelsesfrit område.

Alle botilbud skal afdække arbejdsgange og efterfølgende lave en årsagsanalyse, så de kan finde årsagen til, at arbejdsgangene ikke er ens.

– Det er afgørende at bruge tid i starten til at få afdækket de eksisterende arbejdsgange og dermed også variationerne i arbejdsgangene, så vi kender de faktuelle forhold og ikke arbejder ud fra, hvordan vi tror, praksis er. Hvis vi hurtigt griber til løsninger, har vi ikke sikkerhed for, om de valgte løsninger svarer til det reelle problem, fortæller Inge Ulriksen.

Selvom det er vigtigt at holde fast i fasen om at forstå systemet og ikke være for hurtig til at gribe til løsninger, kan det være svært for medarbejderne, da de higer efter at skabe forbedringer for deres borgere.

– Det er skidesvært. Jeg vil rigtig gerne bare i gang og handle. Men jeg er helt klar over, at det er super vigtigt at få bygget et godt fundament og få øje på nogle ting, inden vi går i gang. Vi assistenter ved godt, at vi ikke gør det ens, så kunne godt tænkte os at få noget systematik, så vi kan ensarte arbejdsgangene noget mere, siger Majbritt Lohmann.

Deltag i workshop den 24. eller 25. januar 2024: Sådan skabes forbedringer i medicinhåndtering på botilbud