Patienter finder fejl i deres elektroniske journaler og vil gerne rette

En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i det nordvestlige London viser, at hver sjette patient finder fejl i deres elektroniske journal, fx fejl vedr. diagnose, sygehistorie og medicin.

Af 445 patienter, der svarede på et spørgeskema, var der 17 %, der havde bemærket fejl i deres elektroniske journal. 61 % svarede, at de gerne ville have mulighed for at gøre opmærksom på det, hvis der var en fejl, og 20 % var villige til selv at rette, hvis de fandt en fejl.

Undersøgelsen er gennemført blandt patienter i det nordvestlige London, der er brugere af systemet Care Information Exchange. Det er et system, der giver patienter mulighed for at se sundhedsvæsenets notater, aftaler, prøvesvar osv. og samtidig giver dem en vis mulighed for at bidrage med egne oplysninger.

De fejl, som patienterne fandt, var fx knyttet til demografiske data, diagnoser, sygehistorie, undersøgelsesresultater, medicinliste og fremtidige aftaler.

Undersøgelsen viste også, at ca. 40 % af patienterne mente med sikkerhed at forstå oplysningerne i deres personlige journal, mens knap halvdelen af respondenterne forstod indholdet til en vis grad.

Anbefalingerne fra Patientambassadørerne

I Danmark har Patientambassadørerne opfordret til, at patienter i højere grad sikres mod fejl og misforståelser i patientjournalen. I 2018 udarbejdede de en række anbefalinger til ”den patientsikre journal”, blandt andet med opfordring til sundhedsvæsenet om at sørge for, at det er muligt at rette/slette ukorrekte oplysninger i patientjournalen.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Lear R, Freise L, Kybert M, Darzi A, Neves A, Mayer E
Patients’ Willingness and Ability to Identify and Respond to Errors in Their Personal Health Records: Mixed Methods Analysis of Cross-sectional Survey Data J Med Internet Res 2022;24(7):e37226 DOI: 10.2196/37226

https://www.jmir.org/2022/7/e37226

Find mere om