Patienter identificerer blinde pletter i den diagnostiske proces

Når patienter har adgang til at påpege fejl i deres elektroniske journaler, kan de være med til at forbedre diagnosesikkerheden, viser en amerikansk undersøgelse af ambulante patientforløb.

Patienter kan være med til at påpege fejl og mangler i deres elektroniske journal og dermed afsløre blinde pletter i den diagnostiske proces og ”fange” potentielle diagnosefejl, inden de opstår. Det viser en analyse omfattende ambulante patienter fra tre hospitaler i USA.

Patienter, der indgik i undersøgelsen, var nogle, der havde adgang til systemet Open Notes, hvor man som patient kan se sine journalnotater. I alt 136.815 patienter blev inviteret til at svare på et spørgeskema. 29.656 patienter svarede, og af disse indgik 22.889 i analysen, fordi de havde brugt Open Notes og læst mindst et notat i løbet af det seneste år.

Svigt i den diagnostiske proces

4.830 (21%) patienter svarede, at de havde bemærket fejl i deres journal, 2043 betegnede fejlene som temmelig eller meget alvorlige, og 1749 af disse patienter leverede en fritekst-beskrivelse af den fundne fejl.

Beskrivelserne blev analyseret gennem en to-trins-proces. Først blev patienternes beskrivelser gennemgået af to bedømmere og klassificeret efter et system kaldet ”Framework for Patient-Reported Diagnostic process-related Breakdowns (PRDB) – tidligere udviklet af samme forfattere.

PRDB defineres som et problem eller en forsinkelse, rapporteret af en patient, med relation til den diagnostiske proces. Det kan fx være manglende eller forkert beskrivelse af symptomer eller sygehistorie, forsinkelser i diagnostiske test eller henvisninger, svigt i kommunikation, herunder at patienten ikke føler sig hørt. PRDB omfatter syn typer af svigt (breakdowns), der inddeles i 40 subkategorier.

Patienternes perspektiv på forskning i diagnosesikkerhed

Blinde pletter

Alle sager, der var bedømt til at være en PRDB, blev derefter gennemgået, og man fandt sager, der reflekterede ”diagnostic blindspots”, blinde pletter i den diagnostiske proces, som opdages af patienter, men som kan være usynlige for sundhedspersonalet.

774 patienter rapporterede i alt 962 blindspots inden for fire kategorier: (1) diagnostisk ”misalignments”, herunder fejlagtig beskrivelse af symptomer eller sygehistorie, (2) mangler i forløbet, herunder fx manglende beskrivelse af næste skridt, (3) problemer opstået mellem konsultationer og (4) mange mindre problemer, der tilsammen resulterer i diagnostisk svigt.

Mange patienter handlede på de identificerede blindspots og forebyggede dermed potentielt negative konsekvenser.

Analysen viste også, at visse befolkningsgrupper – fx patienter med lavt uddannelsesniveau – var mindre tilbøjelige end andre til at identificere blindspots.

Patienter har vigtig rolle for diagnosesikkerhed

Forfatterne konkluderer, at patienter, der læser deres elektroniske journal, har en særlig viden, der gør dem i stand til at opdage fejl i den diagnostiske proces, som kan være usynlige for klinikere. Dermed kan patienternes tilbagemeldinger spille en vigtig rolle for diagnosesikkerhed og for læring i organisationen.

Forfatterne mener, at patienter bør opfordres til at læse deres elektroniske journal, og at der bør opbygges systemer, så patienterne kan komme med tilbagemeldinger på fejl i journalen. Endvidere bør der arbejdes på at skabe mindre ulighed i muligheder for at forstå og komme med tilbagemelding på journalen, mener forfatterne.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Referencer:

Bell SK, Bourgeois F, Dong J, Gillespie A, Ngo LH, Reader TW, Thomas EJ, Desroches CM. Patient Identification of Diagnostic Safety Blindspots and Participation in “Good Catches” Through Shared Visit Notes. Milbank Q. 2022 Dec;100(4):1121-1165. doi: 10.1111/1468-0009.12593. Epub 2022 Dec 20. PMID: 36539389; PMCID: PMC9836247.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0009.12593

Bell SK, Bourgeois F, DesRoches CM, Dong J, Harcourt K, Liu SK, Lowe E, McGaffigan P, Ngo LH, Novack SA, Ralston JD, Salmi L, Schrandt S, Sheridan S, Sokol-Hessner L, Thomas G, Thomas EJ. Filling a gap in safety metrics: development of a patient-centred framework to identify and categorise patient-reported breakdowns related to the diagnostic process in ambulatory care. BMJ Qual Saf. 2022 Jul;31(7):526-540. doi: 10.1136/bmjqs-2021-013672. Epub 2021 Oct 16. PMID: 34656982.

Find mere om