Patienter og borgere får værdifuld stemme på stor international konference om patientsikkerhed

Inddragelse af patienter og borgere i behandlingen og plejen i sundhedsvæsenet fylder mere end nogensinde på konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare. PS!’ patientambassadører har fået sat patienten og borgerens stemme på dagsordenen.

16 mænd og kvinder står i to rækker og smiler til kameraet
Patientambassadør Katrine Kirk (lyserød cardigan) sidder med i den danske programkomité for International Forum Copenhagen 2023 for at fremme patientperspektivet på konferencen.

Patientperspektivet vil være til at få øje på på dette års International Forum on Quality and Safety in Healthcare i København den 15.-17. maj, da programmet er spækket med indhold, der handler om at inddrage patienter og borgere.

Det store fokus på patienternes stemme kan bl.a. tilskrives Katrine Kirk, der er frivillig patientambassadør hos PS!. Hun sidder med i den danske programkomité for International Forum Copenhagen 2023 og har arbejdet for at få mere fokus på inddragelse af borgere og patienter.

– Vi vil prøve at stimulere og inspirere deltagerne til at have blik for de muligheder, der ligger i at udvide samarbejdet med patienterne og inddrage dem i udviklingsarbejdet. Ellers så mangler vi et vigtigt perspektiv og får nogle blinde vinkler, siger Katrine Kirk og fortsætter:

– Der kan være en tendens til, at man tror, man ved, hvad patienters behov er. Patientambassadørernes samarbejde med sundhedsvæsenet viser, at sundhedspersonalet ofte bliver overraskede over, hvad de ikke har tænkt på. Det giver tit ahaoplevelser.

Læs om konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare, der for første gang kommer til København i 2023

Patientambassadørerne
Patienter og pårørende arbejder for et sikkert sundhedsvæsen gennem frivillignetværket patientambassadørerne. 

Patientambassadørerne udspringer af WHO-netværket Patients for Patient Safety, der arbejder globalt/regionalt med fokus på patientsikkerhed. De er tilknyttet PS!, deltager i selskabets projekter og bidrager til et kontinuerligt fokus på patient-/borger-/pårørendeperspektivet i patientsikkerhedsarbejdet.

Patientambassadørerne er patienter og pårørende, som har været ude for problematiske forløb i sundhedsvæsenet i en sådan grad, at det har haft væsentlig betydning for deres liv.

Erfaringer og historier stilles til rådighed for aktører i sundhedsvæsenet ud fra en ambition og et ønske om at bidrage til læring og tale ind i eksisterende dagsordener ud fra et patientperspektiv.

Læs om patientambassadørerne

Patienternes stemme runger på hele konferencen

Katrine Kirk har samlet en gruppe af patientrepræsentanter, der sammen står for at organisere forskellige aktiviteter, som kan være med til at fremme patientperspektivet på konferencen. I planlægningsgruppen sidder 5 fra Danmark, 2 fra England og 1 fra USA.

– Vi er alle båret af et engagement, der er udsprunget af en personlig oplevelse. Jeg havde ikke overlevet mit eget forløb, hvis jeg ikke havde insisteret på at blive inddraget. Jeg fangede mange fejl undervejs. Hvis vi inddrager patienterne mere, så får vi bedre kliniske forløb for alle – det vil vi have, at personalet får øjnene op for, fortæller Katrine Kirk.

En del af arbejdet for patientrepræsentanterne op til konferencen har bestået i at gennemgå indsendte abstracts til sessioner med øje for, hvor gode de har været til at inddrage borgere og patienter eller have blik for deres behov i forbedringsarbejdet. På den måde bliver patienternes stemme ikke kun hørt i planlægningsgruppens egne aktiviteter, men kommer til at runge bredt på hele konferencen.

Læs Katrines blogindlæg ”Det var vigtigt for Brynhild at blive i eget hjem”

Workshop har patientens stemme i fokus

En af patientrepræsentanternes helt store aktiviteter på konferencen er deres workshop ”W4 – The patient´s voice matters – Improving healthcare by engaging patients and carers”.

Patienter, som bliver inddraget i deres behandling, får bedre kliniske resultater end passive patienter. Det er dokumenteret i flere undersøgelser. ”Nothing about me without me” er et vejledende princip for at inddrage patienter, men kan være en udfordring for sundhedsprofessionelle at udføre i praksis. Workshoppen vil inspirere med idéer, metoder og måder til netop det.

Hvis vi inddrager patienterne mere, så får vi bedre kliniske forløb for alle – det vil vi have, at personalet får øjnene op for.

Katrine Kirk, patientambassadør

Patientambassadørerne under PS! vil på workshoppen fortælle om noget af deres arbejde i Danmark – bl.a. om patient-storytelling som et middel til at uddanne læger i patientkommunikation.

– Lægerne siger, at det giver et helt andet indblik i, hvad man har brug for som patient, og hvor vigtigt kommunikationen er – ikke bare at kunne stille den rigtige diagnose og forklare, hvad behandlingerne går ud på, men også at blive mødt som menneske. Det er lige så afgørende for, at man føler sig taget hånd om. Det er små ting, der skal til for at give patienterne følelsen eller oplevelsen af at blive set som menneske, fortæller Katrine Kirk.

Patientrepræsentanterne har fået tidligere IHI President Maureen Bisognano, der er frontløber på What matters to you-bevægelsen, til at facilitere og spille med i rollespil om fælles beslutningstagning.

Læs om hele workshoppens indhold i programmet på konferencens officielle hjemmeside

Patientrepræsentanterne er meget aktive og uddeler også en pris

Derudover vil patientrepræsentanterne have en stand, hvor man kan komme og blive klogere på deres perspektiver. På standen vil der være små aktiviteter, informationsmateriale og en video, hvor hver patientrepræsentant præsenterer et budskab om, hvorfor vi finder inddragelse af patienter altafgørende for gode resultater i sundhedsvæsenet.

Som den store finale til sidst på konferencen uddeler patientrepræsentanterne prisen Patients’ Choice Award.

– Vi udpeger den session, som på bedste vis illustrerer, hvad man kan få ud af at tage patientperspektivet alvorligt og inddrage patienter i udviklingsarbejde. Med prisen anerkender vi det arbejde, som på bedste vis har en model for, hvordan man kan inddrage patienterne, siger Katrine Kirk.

Patientrepræsentanterne har fået en grafisk facilitator til at deltage i sessioner, workshops og aktiviteter på konferencen, som har et særligt fokus på inddragelse af patienter. Her vil hun tegne og illustrere indtryk, så patientperspektivet bliver visuelt. I forbindelse med prisoverrækkelsen vil den grafiske facilitator have klippet nogle af sine tegninger sammen til en lille video, der opsummerer indtrykkene fra konferencen ud fra et patientperspektiv.