Patienter og borgeres svar på et vigtigt spørgsmål bliver brugt til at højne kvaliteten

Hvad er vigtigt for dig? Det spørgsmål stillede Plejecenter Klarahus og Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet deres borgere og patienter på Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Svarene bliver brugt til at højne kvaliteten af plejen og behandlingen.

Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup var et af de mange steder, hvor sundhedsprofessionelle den 6. juni spurgte patienter og borgere, hvad der er vigtigt for dem i deres møde med sundhedsvæsenet.

Postkort med borgernes og patienternes svar på spørgsmålet “Hvad er vigtigt for dig?” blev puttet i en lille kasse både på Plejecenter Klarahus i København og Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup på Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 6. juni 2023. Postkortene er efterfølgende blevet brugt til at forbedre kvaliteten for borgerne og patienterne.

Idéen bag den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag er helt enkelt, at sundhedsprofessionelle spørger patienter, borgere, brugere og pårørende ”Hvad er vigtigt for dig?” – eller variationer af spørgsmålet – for at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for modtagerne af plejen og behandlingen i danske sundhedsvæsen.

Og netop det formål vil plejecentret og afdelingen på hospitalet gerne være med til at bakke op om, da de synes, det er vigtigt, at borgerne og patienterne bliver hørt.

– Det betyder virkelig noget for os, at vores beboere har et dejligt liv og trives her i Klarahus. At man bliver hørt, og at der er nogen, der tager ens ønsker og prøver at arbejde med dem, ville jeg selv blive vildt glad for. Selvom man komme på plejehjem og måske er kognitivt svækket, vil man gerne selv bestemme over sit liv. Det vigtigste for os er, at vores beboere har det bedste liv, de kan have, og de lever deres liv og ikke vores forventninger, siger social- og sundhedsassistent på Plejecenter Klarahus Hanne Storm.

– Vi spørger patienterne for at blive gjort opmærksom på noget, vi ikke er klar over. Og fordi vi er her for patienterne. Derfor er det vigtigt, at det, vi går og gør, tager udgangspunkt i det, som patienterne synes er vigtigt, siger Cecilie Lykke, klinisk sygeplejespecialist på Afdeling for Øjensygdomme.

Læs blogindlægget: Hvad er vigtigt for dig? – Et værdifuldt spørgsmål at få, uanset om man er borger, patient, pårørende eller medarbejder i sundhedsvæsenet

Om Hvad er vigtigt for dig?-dagen
Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Ved at vide, hvad der er vigtigt for borgeren eller patienten, kan sundhedsprofessionelle tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens, borgeren eller brugerens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed, bedre behandlingsresultater og i sidste instans større patientsikkerhed.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi bruger den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag til at minde os selv og hinanden om vigtigheden af at tage udgangspunkt i mennesket foran os, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Dagen afholdes som udgangspunkt hvert år den 6. juni, men enkelte år har datoen været rykket til den 9. juni for at ramme en hverdag.

Læs mere om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Den positive effekt af spørgsmålet

Både patienterne og borgerne på Afdeling for Øjensygdomme og Plejecenter Klarahus var glade for at blive spurgt, hvad der er vigtigt for dem.

– Det er meget vigtigt, at vi har de samtaler, hvor de prøver at lodde os for, hvad vi gerne vil. De er meget imødekommende, hvis vi kommer med nogle ønsker, siger en beboer på Plejecenter Klarahus.

– Det er altid vigtigt, at man bliver spurgt til råds om, hvad der skal foregå. Så føler man selvværd, fordi der bliver taget hensyn til ens behov, siger beboer på Plejecenter Klarahus.

– Det er et rigtig godt initiativ. Tak for det, siger en patient på Afdeling for Øjensygdomme.

Plejecenter Klarahus markerede Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 6. juni 2023 med en række aktiviteter for borgerne og fællesspisning, mens de dagen igennem indsamlede borgernes svar på, hvad der er vigtigt for dem – svarene bruger de til at skabe bedre trivsel for beboerne.

Svarene bruges til at højne kvaliteten

Begge steder bliver svarene taget op af kassen, analyseret og brugt til at gøre plejen og behandlingen endnu bedre for borgere og patienter.

– Vi kommer til at lave et uddannelsestema for hele 2024 med udgangspunkt i resultaterne fra i dag. Vi samler vores personale og underviser dem i noget, der kunne være relevant inden for det tema. Og så kommer vi til løbende at have oplæg og til at arbejde med det, fortæller Pernille Jansdal Bakke, kvalitetskonsulent og klinisk sygeplejespecialist på Afdeling for Øjensygdomme.

– Vi samler dem sammen, så vi kan arbejde med dem lokalt i hver afdeling og i vores strategi, som handler om god trivsel eller bedre trivsel og en god fremtid i Klarahus både for beboere og pårørende, fortæller Hanne Storm.

På Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup mødte de patienterne til en snak om, hvad er der er vigtigt for dem på Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 6. juni 2023. Svarene bliver brugt til at uddanne personalet på udvalgte områder.

Se også webinaret: Husk, jeg er et menneske! – om betydningen af tilgangen ”Hvad er vigtigt for dig?”