Patientsikker Uddannelse for sundhedsfaglige – ny rapport

I forbindelse med de studerendes patientsikkerhedskonference i Aalborg blev en ny rapport offentliggjort. Der er kommet større fokus på patientsikkerhed, særligt blandt professionsbachelorerne, viser rapporten. Den viser dog samtidig, at der fortsat er et uudnyttet potentiale.

Rapporten kortlægger omfanget af patientsikkerhed i studieordningerne for de sundhedsfaglige uddannelser.

Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed, SKOP, har udarbejdet en ny rapport Patientsikker Uddannelse. Rapporten gør rede for omfanget af patientsikkerhed i studieordningerne for de sundhedsfaglige uddannelser rundt om i landet. Undersøgelsen sammenholdes med et tidligere review fra 2015, med henblik på at klarlægge, om der er forskelle i udstrækningen af patientsikkerhed som et element i uddannelserne fra tidligere til nu.

Læs den nye rapport

Læs den tidligere rapport fra 2015

Patientsikkerhed vigtigt for de studerende

Rapporten er en klar indikation på, at de sundhedsfaglige studerende er engagerede i at gøre opmærksom på vigtigheden af patientsikkerhed og det at skabe rum om patienternes centrering og tryghed i kontakt med sundhedssektoren. Patientsikker Uddannelse blev offentliggjort på SKOPs’ patientsikkerhedskonference, hvor Formand for SKOP, Line Elise Møller Hansen, satte nogle ord på undersøgelsens udarbejdelse og konklusion. Siden 2015 er der for uddannelser med primær og sekundær patientkontakt kommet større fokus på patientsikkerhed, særligt blandt professionsbachelorerne. Der er dog kommet mindre fokus på patientsikkerhed blandt uddannelserne rettet mod administration og ledelse.

Mere om SKOP-konferencen

SKOP’s hjemmeside