Forbedringsagentuddannelsen

Vi uddanner forbedringsagenter i Danmark, som kan iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer for patient og borger.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en uddannelse til for­bedringsagent med inspiration fra internationale eksperter i forbedringsarbejde.

Uddannelsen strækker sig over 10-12 måneder, hvor deltagerne gen­nemfører et mindre forbedringsprojekt i egen organisation. Uddannelsen inklude­rer vejledning i projektet og metoderne ud fra otte afleveringer, tre seminarer af 2-3 dages varighed samt en serie webkonferencer. Til uddannelsen hører pensum med en del litteratur bl.a. på engelsk.

Arbejdet med projekt samt forberedelse betyder, at deltagerne skal regne med at sætte 5-10 timer af ugentligt.

Der starter nyt hold hvert halve år.

Målgruppe: Uddannelsen optager klinikere/fagfolk og kvalitets- og patientsikkerhedsfolk, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis, og som ønsker at øge deres viden og kompetencer i at gennemføre og facilitere forbedringsarbejde. Forbedringsarbejdet foregår i tæt samarbejde med et lokalt og gerne multidisciplinært team i praksis.

Se uddannelseshåndbog og tidsplan via nedenstående link.

Pris: 35.000 ex. moms

Næste hold starter primo maj 2021.

Læs mere og tilmeld dig

Øvrige spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til info@patientsikkerhed.dk

Billede

En forbedringsagent kan:

  • Sætte systematiske ambitiøse mål
  • Anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange
  • Anvende data og måle forbedringer systematisk og hyppigt
  • Lede forbedringsarbejde og eliminere barrierer
  • Anvende metoder til at sprede forbedringer og fastholde opnåede resultater
  • Accelerere implementering

"Antagelser rykker ikke...

...men bruger man data, kan man virkelig skabe forbedringer"

Susanne Lund, afdelingssygeplejerske

"I have not failed...

...10.000 times. I found 10.000 ways not to do it! Uddannelsen har givet mig den viden og forståelse, der skal til i forhold til at vælge, igangsætte, implementere og fastholde nye fremtidige projekter."

Sarah Bodekær Hansen, specialsygeplejerske

"Takk for...

...et strålende 'skoleår' – Da er det bare å keep up the good work."

Bodil Bøe Bettum, enhetsleder

Metoder

Forbedringsagentuddannelsen tager udgangspunkt i den velafprøvede ”Model for Improvement” (Forbedringsmodellen).

Uddannelsen giver deltagerne kompetencer til at arbejde med Forbedringsmodellen. Det betyder bl.a. anvendelse PDSA-tests: løbende afprøvninger af nye tiltag i arbejdet, med tilpasning til lokale forhold.

Forbedringsmodellen er udviklet i USA hos IHI (Institute for Healthcare Improvement) globale pionerer inden for kvalitet og patientsikkerhed.

Metoderne læres bedst ved brug i praksis, derfor arbejder deltagerne under uddannelsen med et forbedringsprojekt i egen organisation, der skal forbedre kvaliteten for patient eller borger.

Arbejdet med Forbedringsmodellen er i tråd med det nye nationale kvalitetsprogram, der sætter mål for det samlede sundhedsvæsen.

Desuden er deltagernes forbedringsarbejde datadrevet. På uddannelsen arbejdes der med statistisk proceskontrol og læring om, hvordan arbejdet med tidstro data i seriediagrammer kan understøtte forbedringer og anvendes i forbedringsarbejdet.

Billede
Billede
Billede
Billede

Netværk for forbedringsuddannede

På initiativ af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er der oprettet et netværk for sundhedsprofesionelle, der har afsluttet enten Forbedringsagentuddannelsen, IHI’s improvement advisor-uddannelse eller Scottish Patient Safety Programme (SPSP) Fellowship

Formålet er at give deltagerne et forum, hvor de kan vedligeholde og videreudvikle forbedringskompetencerne, når deres uddannelsesforløb er slut.

Uddannede forbedringsagenter danner netværk

Ønsker du at deltage i netværket kontakt venligst sundhedsfaglig chef Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.