Uddannelse til forbedringscoach

PS!mprove udbyder uddannelse til forbedringscoach

Næste hold starter i august 2021

Læs mere og tilmeld dig

Uddannelsen til forbedringscoach henvender sig til:

 • Tidligere deltagere på forbedringsagentuddannelsen
 • Andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab

Efter forløbet kan en forbedringscoach:

 • Coache forbedringsteams i at udvikle, afprøve og implementere forbedringsideer med afsæt i Demings ‘system of profound knowledge’ og forbedringsmodellen.
 • Anvende og formidle data til forbedring (SPC).
 • Anvende og formidle forskellige redskaber til forbedringsarbejde.
 • Opbygge og anvende kompetence i facilitering, kommunikation og teamkultur.
 • Anvende just-in-time undervisning i forbedringsmetoder og – redskaber for at skabe fremdrift i forbedringsteams.
 • Analysere robusthed, parathed og bæredygtighed ved implementering, spredning og opskalering.

Pris for deltagelse på forbedringscoachuddannelsen er 19.500 kr. ekskl. moms. Prisen dækker:

 • 2 workshops á to dage inkl. forplejning og overnatning
 • 3 videokonferencer
 • Adgang til elektronisk platform med deltagermateriale

Undervisere:

Projektchef Liv Nørregaard Skøtt
Chefkonsulent Inge Ulriksen

Video: Tina Rosendal Nielsen fra hold 1 fortæller om sit udbytte af uddannelsen