Daglig ledelse af forbedringsarbejde

PS!mprove tilbyder et intensivt 14-ugers forløb for mellem- og teamledere, der skal stå i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren. Forløb og indhold tilpasses sammen med den enkelte organisation. Kontakt os, hvis din organisation er interesseret i et forløb.

 

Hør, hvad nogle af deltagerne på Forbedringsledelse har fået ud af forløbet.

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Med det nye nationale kvalitetsprogram står sundhedsvæsenet over for store forandringer i de kommende år. Hvis omstillingen lykkes, betyder det en helt ny måde at arbejde med kvalitet på, som kan ændre sundhedsvæsenet fundamentalt. Det nationale kvalitetsprogram rummer nytænkning og har potentiale til at reformere sundhedsvæsenet, så det bliver mere sikkert, effektivt, samarbejdende, økonomisk bæredygtigt og mere centreret om borgernes, patienternes og de pårørendes behov. En sådan stor forandring kan kun lykkes, hvis sundhedsvæsenets ledere står i spidsen for den.

Uddannelsesforløb

PS!mprove tilbyder et intensivt 14-ugers forløb for mellem- og teamledere, der skal stå i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren. Forløbet er opdelt i tre moduler, der hvert indeholder et læringstræf samt en mellemliggende periode med hjemmearbejde i form af konkrete praktiske øvelser i eget ledelsesområde.

Metoderne er internationalt anerkendte, og anvendt bredt i det danske sundhedsvæsen.

Hjemmearbejdet tager udgangspunkt i en konkret problemstilling eller arbejdsgang fra det ledelsesområde som deltageren ønsker at forbedre. En hjemmeopgave kan f.eks. være at udarbejde en arbejdsgangsanalyse eller udføre egne PDSA-afprøvninger. Gennem hele forløbet danner deltagernes egne cases udgangspunkt for drøftelser og læring i hele forløbet.

Målgruppe:
Forløbet er rettet mod organisationer (regioner og kommuner), der har ledere med dagligt driftsansvar, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at støtte og levere forbedringsarbejde. Deltageren kan forvente at bruge ca. en halv dag om ugen til øvelser og forberedelse. Ingen forudgående kendskab eller erfaring med forbedringsmetoder er påkrævet for deltagelse.

  • Grupper kan være fra 4 til højst 40 deltagere
  • Organisationer er velkomne til at deltage sammen (for eksempel forskellige kommuner eller hospitaler)

Kontakt os, hvis din organisation er interesseret i et forløb.