“Fra information til invitation” og “Pårørende er velkomne” – retoriske analyser af sygehuses webkommunikation til pårørende

Både i 2015 og 2016 har Hej Sundhedsvæsen bedt en retoriker undersøge sygehusenes kommunikation til de pårørende, som den fremstår på sygehusenes hjemmesider.

Udgivelsesår:
2016

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden

Retorisk analyse af sygehuses webkommunikation til pårørende

Fra information til invitation. Et stykke vej endnu før de pårørende bliver partnere. 2016.
Pårørende er velkomne. Godt på vej fra meddelelse til inddragelse. 2015.

De retoriske analyser er udført af Hej Sundhedsvæsen – et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Sammen med undersøgelse af besøgstider på landets hospitaler er det
overordnede formål at sætte fokus på strukturelle og tekstlige barrierer, som kan begrænse pårørende i at være aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet.

Analysen af sygehuses webkommunikation til pårørende tager afsæt i 4 kategorier af henvendelsesformer:

  1. Meddelende
  2. Venlig og informativ
  3. Venlig, informativ og forklarende
  4. Venlig, informativ, forklarende og inddragende

De 4 kategorier afspejler en bevægelse fra rent informerende tekster (kategori 1), hvor fakta om
besøgstider er i fokus; til tekster, der ud over at informere også udtrykker en respektfuld holdning til
modtageren (kategori 2 og 3); til tekster, der indgår en forpligtende relation med modtageren, der
rækker ud over teksten (kategori 4). De tekster, der falder inden for kategorien ”Venlig, informativ,
forklarende og inddragende”, er dem, der bedst forløser ønsket om at gøre pårørende til partnere.

Analysen og den efterfølgende optælling af teksterne viser, at det stadig er et mindretal af
teksterne, der kan kategoriseres som egentligt inddragende.

Undersøgelsen i 2015 blev udført for Hej Sundhedsvæsen af Christine Isager, ph.d., mens det i 2016 var ekstern lektor Christina Pontoppidan, der gennemførte analysen. Analysen giver ligesom sidste års rapport fra kollegaen Christine Isager en for det meste sundhedspersonale helt anden indgang til at se på hjemmesideteksterne.

Analyserne giver en for det meste sundhedspersonale helt anden indgang til at se på hjemmesideteksterne. Måske kan rapporterne på den måde være med til at skubbe på for en mere inviterende og involverende retorik på hjemmesiderne – hvis altså det er det, man mener.

Begge rapporter afsluttes med konkrete råd til, hvordan man kan udmønte et ønske om at gøre de pårørende til aktive partnere.