SKOP: Fremtidens sundhedspersonale skal rustes til arbejde i et sundhedsvæsen under pres – de gode vaner etableres allerede under uddannelse!

Sundhedsstuderende skal lære forbedringsmetoder, og de skal trænes i at drage omsorg for sig selv og hinanden. På den måde er de bedre rustet til at arbejde i et sundhedsvæsen, der under tider er under pres.

Isabella Aunsholt Østergaard, Jakob Juul Christensen, Anders Hertel og Emma Hertel, alle medlemmer af Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP)

Det seneste års coronapres på sundhedsvæsenet har for alvor belyst vigtigheden af at sikre en arbejdskultur med høj sikkerhed og kollegialt partnerskab for vores sundhedspersonale.

Utryghed som følge af smitterisiko og stress som følge af et ekstraordinært arbejdspres er begge ting, der opleves som følger af coronapandemien.

Derfor vil vi som studerende gerne dele et par tanker om, hvordan arbejdskulturen kan sikres ved at etablere gode vaner og tilegne sig værktøjer allerede på uddannelserne med det formål at ruste sundhedspersonale til at møde et presset sundhedsvæsen.

1) Der skal drages omsorg for os som omsorgspersoner

Det er vigtigt, at sundhedsstuderende trænes i, hvordan man kan sætte ord på tanker og følelser over for kollegaer allerede under uddannelsen gennem eksempelvis praktiske øvelser med medstuderende.

Praktisk undervisning kan være med til at sikre, at sundhedspersonalet har praktisk erfaring med at tage svære emner op med kollegaer og etablere et kollegialt partnerskab.

Det kan bidrage til en arbejdskultur, hvor man tør åbne op – også om de svære ting.  Som de sygeplejestuderende fra Sygeplejestuderendes Landssammenslutning samlet udtaler om COVID-19-situationen:

– Som studerende er der et psykisk aspekt i, at man som sygeplejerske har haft en masse overvejelser i forhold til at tage forholdsregler, skærme sig fra familie og venner, blive bekymret ved tegn på symptomer osv.

Det her omtalte psykiske aspekt af at være sundhedsfaglig i et presset sundhedsvæsen understreger vigtigheden af at etablere en arbejdskultur med et kontinuerligt fokus på at yde omsorg – også for omsorgsgiverne.

Fokus på omsorgsgiverne kan helt konkret handle om øvelser i at tale åbent om fejl med henblik på læring som en del af kulturen på en arbejdsplads. Vi ser det desuden som helt centralt, at man som studerende skal lære at drage egenomsorg, når man møder en presset situation.

Det er derfor vigtigt at etablere og afprøve værktøjer under uddannelsen, der kan hjælpe os til at yde omsorg for os selv og hinanden, når vi skal møde virkelighedens sundhedsvæsen.

Psykologisk tryghed

2) Forbedringsmetoderne skal være en del af vores værktøjskasse

Vi skal altså sikre arbejdsgange og en kultur, som ruster os til at håndtere pressede situationer, hvilket bør inkorporeres allerede under uddannelsen – for at værne om patientsikkerheden ved også at sørge for personalets sikkerhed.

Det vil desuden give fremtidigt sundhedspersonale stabilitet og ro, hvis de allerede har de nødvendige værktøjer med sig, når de møder en presset situation på arbejdsmarkedet.

Det er derfor vigtigt at stifte bekendtskab med redskaber til at forbedre arbejdsgange og implementere solide processer, såsom forbedringsmetoder, der bruges i den kliniske praksis, således at der er en fælles og kendt struktur, allerede inden vi kommer ud i sundhedsvæsenet.

SKOP foreslår derfor helt konkret at implementere en workshop på uddannelserne med fokus på, hvordan man kan agere som sundhedsfaglig i et sundhedsvæsen under pres. Her vil man kunne arbejde specifikt med forbedringsmetoderne ud fra praktiske eksempler og samtidig opnå øvelse i at sætte ord på de udfordringer, man som sundhedsfaglig kan opleve, over for kollegaer.

Et forslag hertil vil være at implementere denne workshop et stykke inde i uddannelsen, sådan at de studerende har haft erfaring i praksis og kan sætte forbedringsmetoderne i perspektiv til egne oplevede situationer.

Forhåbentlig vil dette ruste fremtidens sundhedspersonale med en gennemprøvet værktøjskasse, der ligger på rygraden, til når en presset situation uundgåeligt opstår.

Vi studerende glæder os til at komme ud i virkeligheden og blive udfordret i mødet med et sundhedsvæsen under pres – dog med et ønske om at vi allerede på uddannelserne rustes med de nødvendige værktøjer til at håndtere de psykiske belastninger og pressede situationer, som vi uundgåeligt vil møde som fremtidens sundhedspersonale i et sundhedsvæsen under pres.

Læs mere om Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed på skopdk.dk


Den internationale patientsikkerhedsuge

Den 14.-20. marts 2021 er det den internationale patientsikkerhedsuge, World Patient Safety Week.

Det er en uge, hvor vi styrker bevidstheden om patientsikkerhed og fremhæver det gode arbejde for patientsikkerhed, der allerede finder sted. Formålet er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Vi opfordrer samtidig alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på sociale medier.

Vores side om PSugen, der løbende opdateres med gode historier