Standardiserede samtaler med patienter sikrer, at alle patienter bliver spurgt, hvad der er vigtigt for dem

Hos Gastroenheden på Amager og Hvidovre Hospital ønsker de at skabe en kultur, hvor det, der betyder noget for patienten, er i centrum. Den kultur skaber de med inspiration fra Hvad er vigtig for dig?-tilgangen bl.a. ved at stille det nøjagtigt samme spørgsmål til alle patienter i velkomstsamtalerne.

Til Gastroenhedens sygeplejesymposium på Amager og Hvidovre Hospital fortalte to af sygeplejerskerne, hvordan de har skabt en kultur, hvor de altid spørger patienterne: Hvad er vigtigt for dig?

”Hvad er vigtigt for dig?”

Det spørgsmål er en fast del af velkomstsamtalerne som plejepersonalet har med patienterne på den gastrokirurgisk sengeafsnit 313, der hører under Gastroenheden på Amager og Hvidovre Hospital.

– Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser med det faktisk, fordi jeg kan fornemme, at jeg ser mennesket bag patienten. Mange af de patienter, som vi møder, er stressede og angste og i krise, og de kan godt have nogle forsvarsmekanismer oppe. De løsner stille og roligt op, som snakken skrider frem, fortæller Ditte Seeberg, klinisk udviklingssygeplejerske hos Gastroenheden.

Afdelingen har ladet sig inspirere af Hvad er vigtigt for dig?-dagen og -tilgangen, som går ud på at se patienten som et helt menneske og ikke kun som sin sygdom. Ved at vide, hvad der er vigtigt for patienten, kan sundhedsprofessionelle tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed, bedre behandlingsresultater og i sidste instans større patientsikkerhed.

– At danne relationer med patienterne er meget vigtigt. I udviklingen af standardiserede samtaler i patienternes forløb er vi inspireret af ”Hvad er vigtigt for dig?”. Vi ønsker, det bliver en kultur, hvor man tør spørge, hvad der er vigtigt for patienterne. Derfor har vi det seneste års tid arbejdet på at få det spørgsmål implementeret i vores standardiserede samtaler med patienterne – hvad enten det er akutte indlæggelser, planlagte forløb eller terminale forløb, siger Katja Levring Glud, afdelingssygeplejerske hos Gastroenheden.

Læs om Hvad er vigtig for dig?-tilgangen

Hjælp til at finde busser og mere dagligdagsnak

Den største barriere for sundhedsprofessionelle for at komme i gang med at involvere patienterne og spørge, hvad der betyder noget for dem, er frygten for, at patienterne beder om noget, som de ikke kan opfylde – oplever vi hos PS!. Ditte Seeberg kommer med to eksempler på, at det ofte ikke er store ønsker, som patienterne siger, er vigtigt for dem.

– Jeg skulle tale med et ægtepar inden mandens planlagte cancer operation. Jeg afrunder samtalen og spørger ”Hvad er vigtigt for dig?”. Så kigger de lidt på hinanden og siger, at de har problemer i forhold, når konen skulle komme på hospitalet og besøge manden. Det var vigtigt for dem, at hun kunne komme og besøge ham. Så spurgte jeg ind til, hvad forhindringerne var i forhold til det. Så svarede de, at det var svært at finde ud af, hvordan hun kom med offentlig transport og alle de mange busser. Jeg tilbød at hjælpe dem med at finde en rute inde på Rejseplanen. Og så printede rejseplanen ud til dem.

– En anden patient sagde, at det var vigtigt for ham at tale om andet end sygdom, pleje og behandling med plejepersonalet. Han ville gerne ses som menneske og have mulighed for at have samtaler med os, som handlede om dagligdags ting. Det nedskrev vi så, så vores kolleger kunne læse om det og blive opmærksomme på patientens ønske. Derfra breder det sig som ringe i vandet i afdelingen.

Læs interview med fortaler for vigtigt for dig-tilgangen, Maureen Bisognano: “Vi skal gentænke vores sundhedssystem sammen med patienterne”

Ens samtaler så alle patienter bliver spurgt

– For at sikre at vi får spurgt alle patienter, hvad der er vigtigt for dem, så ønsker vi at standardisere velkomstsamtalerne. Vi har allerede standardiseret vores samtaler, når vi modtager patienterne inden operationen – altså de planlagte operationer. Vi ønsker, det breder sig til de patienter, som vi modtager akut, siger Ditte Seeberg.

Plejepersonalet mærker tydeligt, at patienterne ofte bliver overraskede over at få sådan et spørgsmål, men altid glædeligt overrasket.

– Det er ikke altid, at patienterne lige kan svare på det med det samme, men så holder vi en lidt længere pause, og så kan man godt se, at det begynder at rotere lidt oppe i hovedet på dem: ”Hov, hvad var det for et spørgsmål, hun stillede mig?”, siger Ditte Seeberg.

Gastroenheden er Danmarks største gastroenterologiske afdeling, med ca. 350 plejepersonaler ansat på 15 kirurgiske og medicinske afsnit. Afsnittene spænder fra senge-, semiintensivt og korttidsafsnit, dagafsnit ambulatorier, endoskopier, operationsafsnit og stomiklinik.