Sundhedsvæsenet har brug for radikal hjælp

Velfærdsstaten og herunder sundhedsvæsenet er designet i en anden tid og systemerne er forældede og ineffektive, skriver den britiske forfatter og samfundsforsker Hilary Cottam i bogen ”Radikal Hjælp”.

Det er tydeligt, at sundhedsvæsenet aktuelt står over for store udfordringer, og i bogen Radikal Hjælp (Radical Help: How we can remake the relations between us and revolution the Welfare State) kommer den britiske forfatter Hilary Cottam med sine tanker om, hvordan velfærdsstaten, herunder sundhedsvæsenet kan gentænkes.

Læs interview med Hilary Cottam

Cottam, der har baggrund i samfundsvidenskab, politik og økonomi, argumenterer for, at de traditionelle systemer er forældede og ineffektive, og at der er behov for radikale ændringer for at tackle de komplekse sociale udfordringer, som moderne samfund står overfor. Hun er en af keynotetalerne ved den kommende konference om patientsikkerhed i det samlede sundhedsvæsen til oktober.

I forhold til sundhedsvæsenet påpeger Cottam, at det nuværende system ofte er for fokuseret på reaktiv behandling frem for forebyggelse. Tilbuddene bør være proaktive og støttende, snarere end blot at reagere på sygdom. Hun taler for at opbygge systemer, der støtter individers og samfundets evne til at tage kontrol over deres eget helbred og velvære.

Cottam præsenterer konkrete eksempler på innovative projekter, der har formået at forbedre sundhedsresultater gennem nye metoder og samarbejdsmodeller. Hun beskriver projekter, hvor teknologi bruges til at forbinde patienter med sundhedsprofessionelle og frivillige, hvilket skaber netværk af støtte og omsorg, som går ud over det traditionelle hospitals- og lægepraksismiljø.

Cottam fremhæver nødvendigheden af at involvere lokalsamfundet i sundhedstilbuddene. Hun argumenterer for, at ved at engagere borgerne og udnytte deres ressourcer og viden, kan man skabe mere bæredygtige og menneskecentrerede systemer.

“Radikal hjælp” udfordrer læseren til at tænke anderledes om social velfærd og sundhedsvæsen. Cottams ideer og eksempler giver håb om, at det er muligt at skabe et mere retfærdigt, effektivt og menneskeligt system, der bedre kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Det danske sundhedsvæsen kan finde værdifuld inspiration i disse ideer til at udvikle mere effektive, personcentrerede og bæredygtige sundhedsmodeller.

’Radikal hjælp: Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten’ er udgivet af forlaget Mindspace.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt