Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed uddanner forbedringsagenter i Danmark, som kan iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Forbedringsagentuddannelsen er inspireret af Institute for Healthcare Improvements ”Improvement Advisor Professional Development program”.

 

Idekatalog til ledelse af forbedringsarbejde

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Idékataloget til ledelse af forbedringsprojekter omtaler en række redskaber, som ledelsen kan anvende i forbedringsarbejdet.

Billede

Daglig ledelse af forbedringsarbejde

Mellemledere, som har ledelses- og personaleansvar for klinisk personale, har en særlig vigtig rolle i at sikre, at forbedringsprojekter når deres mål. Det kræver særlige kompetencer og viden om forbedringsmetoden, at gennemføre ledelse af forbedringsarbejde i praksis.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udviklet et intensivt program for mellemledere med inspiration fra den nordiske forbedringsagentuddannelse og Institute for Healthcare Improvement’s Improvement Advisor Professional Development program.

Antagelser skaber ikke forbedringer

Susanne Lund er afdelingssygeplejerske på Kardiologisk afdeling på Slagelse Sygehus (tidligere Næstved):

”Jeg lærte hurtigt, at hvis man bruger antagelser til at skabe forandring, rykker man ikke ved noget. Men når man bruger data, kan man virkelig skabe forbedringer,” siger Susanne Lund. Hun er netop ved at færdiggøre sin uddannelse som nordisk forbedringsagent. Og det er de metoder, hun har lært på uddannelsen, som hun har brugt til at skabe forbedringerne.

Gratis e-læring med verdenskendte eksperter

Open School er et e-læringsprogram om patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, datadrevet forbedringsarbejde og ledelse. Programmet er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. IHI. Verdenskendte kapaciteter som Don Berwick og Lucian Leape er blandt underviserne.

Open School stilles til rådighed i samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Licenserne til Open School finansieres af Danske Regioner.

Alle med tilknytning til sundhedsvæsenet kan gratis benytte tilbuddet.

Sådan får du adgang

Større tempo i forbedringsarbejdet

I “Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde” kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitets, forbedrings- og udviklingsarbejdet i sundhedsvæsenet kan få større tempo.

Læs rapporten

Forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Rapporten beskriver erfaringer fra Patientsikkert Sygehus og en række andre forbedringsprojekter. Den beskriver, hvordan forbedringsmetoderne anvendes i praksis.

Læs rapporten

Fokusering af forbedringsarbejdet

Rapporten beskriver metoder til at identificere kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritere forbedringsarbejdet. Den gennemgår en række kilder til viden om, hvordan den aktuelle kvalitet og patientsikkerhed ser ud, og præsenterer metoder, der kan anvendes til at analysere og prioritere kvalitetsarbejdet.

Læs rapporten

Vibeke Rischel

Sundhedsfaglig Chef

Head of Healthcare Improvement

T

23370517

Læs mere her