Uddannelser der gør forskel

Vil du have flere redskaber i din værktøjskasse, så du kan højne din faglighed og gøre en endnu større forskel for patienter og borgere ved at skabe markante forbedringer i sundhedsvæsenet? Brænder du for at forbedre patientsikkerheden, ligesom vi gør, så lad os hjælpe hinanden!

Vi hjælper dig med at få redskaberne, så dit arbejde bliver smartere, mere systematisk og databaseret. Og du hjælper os ved at bruge dine nyvundne evner i dit allerede gode arbejde.

PS! udbyder i 2021 følgende uddannelser, som du kan læse mere om længere nede på siden:

  • Forbedringsagentuddannelsen
  • Forbedringscoachuddannelsen
  • Kursus i Forbedringsledelse
  • Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)
  • Virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Forbedringsagentuddannelsen

Som forbedringsagent kan du iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Uddannelsen optager klinikere/fagfolk og kvalitets- og patientsikkerhedsfolk, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis.

 

Forbedringscoachuddannelsen

Med uddannelsen som forbedringscoach kan du coache forbedringsteams i at udvikle, afprøve og implementere forbedringsideer.

Uddannelsen til Forbedringscoach henvender sig til tidligere deltagere på Forbedringsagentuddannelsen og til andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab.

Kursus i Funktionel Resonans Analyse Model (FRAM)

Kurset i FRAM er til dig, der enten er medarbejder og leder i sundhedsvæsenet, og som ønsker at forstå, hvorfor utilsigtede hændelser kan ske, selvom der ikke er sket en fejl, og hvordan arbejdet kan understøttes, så endnu flere ting går godt.

Målgruppen er eks. riskmanagers, risikomanagere, risikoansvarlige, kvalitetskoordinatorer, konsulenter, ledere og klinisk personale, der arbejder med at øge patientsikkerheden i de daglige rutiner.

Kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Arbejder du med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet, og har du brug for viden og værktøjer til at reducere ventetid og optimere flowet? Så er kursuset i håndtering af flow i sundhedsvæsenet noget for dig.

Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid, med udgangspunkt i de eksisterende flowtilgange, flowteorier og flowredskaber.

Kursus i Forbedringsledelse

Kurset i forbedringsledelse er for dig, som er mellem- eller teamleder, og som står i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren.

Mellemledere, som har ledelses- og personaleansvar i frontlinjen, har en særlig vigtig rolle for at drive forbedringer. For at få succes med forbedringsarbejde, er der brug for at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden om forbedringsmetoden til at gennemføre forbedringsarbejde i praksis. Det får du på dette kursus.

Billede

Advisory Board for uddannelser

For at fastholde det høje niveau i vores uddannelser og udbygge porteføljen, får vi rådgivning og input fra et unikt sammensat Advisory Board.

Det gør vi, så vi fortsat bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsmetoder og styrke kompetencer til at forbedre patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.

Mere om Advisory Boardet og dets medlemmer

"Tusind tak for jeres virkeligt gode undervisning – den virker så godt på mig, fordi I forstår at trække principperne og pointerne ud ad noget, der ellers kunne være kompliceret og datatungt."

 

– Tina Fischer, chefkonsulent og tidl. deltager på flow-kurset

FRAM fjerner skyld og skam fra patientsikkerhedsanalysen

Der er store fordele ved Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM), og analysemetoden er et godt supplement til andre patientsikkerhedsanalyser mener risikomanager Anne Birgitte Gisselbæk.

Hun deltog sammen med en gruppe kolleger i FRAM-kurset sidste forår, og hun selv og kollegerne fra de kliniske afdelinger har siden brugt metoden og opnået erfaringer.

 

Antagelser skaber ikke forbedringer

Susanne Lund er afdelingssygeplejerske på Kardiologisk afdeling på Slagelse Sygehus (tidligere Næstved). Hun har brugt sin uddannelse som forbedringsagent til at gennemføre mærkbare forbedringer i kvaliteten.

”Jeg lærte hurtigt, at hvis man bruger antagelser til at skabe forandring, rykker man ikke ved noget. Men når man bruger data, kan man virkelig skabe forbedringer,” siger Susanne Lund.

 

Gratis e-læring med verdenskendte eksperter

Open School er et e-læringsprogram om patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, datadrevet forbedringsarbejde og ledelse. Programmet er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. IHI. Verdenskendte kapaciteter som Don Berwick og Lucian Leape er blandt underviserne.

Open School stilles til rådighed i samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Licenserne til Open School finansieres af Danske Regioner.

Alle med tilknytning til sundhedsvæsenet kan gratis benytte tilbuddet.

Sådan får du adgang

"I have not failed... ...10.000 times. I found 10.000 ways not to do it! Uddannelsen har givet mig den viden og forståelse, der skal til i forhold til at vælge, igangsætte, implementere og fastholde nye fremtidige projekter."

 

– Sarah Bodekær Hansen, specialsygeplejerske og forbedringsagent

Billede

Tyvstart på værktøjskassen

Med e-læringskurset om Forbedringsmodellen kan du allerede nu få flere redskaber i din forbedrings-værktøjskasse.

Kurset skal bidrage til at opbygge kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte det lokale forbedringsarbejde.

Find e-læringskurset her

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, int. samarbejde

T

(+45) 23370517

Læs mere her