Forbedringsagent

Dansk Selskab for Patientsikkerhed uddanner forbedringsagenter i Danmark, som kan iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Forbedringsagentuddannelsen er inspireret af Institute for Healthcare Improvements ”Improvement Advisor Professional Development program”.

 

Forbedringscoach

PS!mprove udbyder uddannelsen til “forbedringscoach”.

Uddannelsen til Forbedringscoach henvender sig til:

  • Tidligere deltagere på Forbedringsagentuddannelsen
  • Andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab

E-læring: Forbedringsmodellen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Danske Regioner lavet et e-læringskursus om Forbedringsmodellen. Kurset skal bidrage til at opbygge kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte det lokale forbedringsarbejde. I kurset introduceres Forbedringsmodellen som en metode til forbedringsarbejdet.

Kursus i Funktionel Resonans Analyse Model (FRAM)

PS!mprove udbyder, i samarbejde med Region Syddanmark, et nyt kursus med start januar 2020.

Kurset strækker sig over 3 dage med tid til at omsætte teori og metode i praksis mellem kursusdagene. Deltagerne vil få viden om og færdigheder i metoden FRAM opbygges på kurset gennem oplæg, diskussioner og gruppearbejde, samt anvendelse af metoden på egne eksempler.

Virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Arbejder du med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet og har du brug for værktøjer til at reducere ventetid og optimere flowet? PS! Improve udbyder et virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet med inspiration fra internationale eksperter.

Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid.

Antagelser skaber ikke forbedringer

Susanne Lund er afdelingssygeplejerske på Kardiologisk afdeling på Slagelse Sygehus (tidligere Næstved):

”Jeg lærte hurtigt, at hvis man bruger antagelser til at skabe forandring, rykker man ikke ved noget. Men når man bruger data, kan man virkelig skabe forbedringer,” siger Susanne Lund. Hun færdiggjorde sin uddannelse som nordisk forbedringsagent vinter 2016. Og det er de metoder, hun har lært på uddannelsen, som hun har brugt til at skabe forbedringerne.

Gratis e-læring med verdenskendte eksperter

Open School er et e-læringsprogram om patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, datadrevet forbedringsarbejde og ledelse. Programmet er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. IHI. Verdenskendte kapaciteter som Don Berwick og Lucian Leape er blandt underviserne.

Open School stilles til rådighed i samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Licenserne til Open School finansieres af Danske Regioner.

Alle med tilknytning til sundhedsvæsenet kan gratis benytte tilbuddet.

Sådan får du adgang

Større tempo i forbedringsarbejdet

I “Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde” kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitets, forbedrings- og udviklingsarbejdet i sundhedsvæsenet kan få større tempo.

Læs rapporten

Forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Rapporten beskriver erfaringer fra Patientsikkert Sygehus og en række andre forbedringsprojekter. Den beskriver, hvordan forbedringsmetoderne anvendes i praksis.

Læs rapporten

Fokusering af forbedringsarbejdet

Rapporten beskriver metoder til at identificere kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritere forbedringsarbejdet. Den gennemgår en række kilder til viden om, hvordan den aktuelle kvalitet og patientsikkerhed ser ud, og præsenterer metoder, der kan anvendes til at analysere og prioritere kvalitetsarbejdet.

Læs rapporten

Vibeke Rischel

Vicedirektør

Head of Healthcare Improvement

T

(+45) 23370517

Læs mere her