Second victim – når fagpersoner påvirkes af hændelser

Når en patient skades i forbindelse med behandlingen i sundhedsvæsenet, er det primært patienten og de pårørende, der påvirkes af hændelsen. Patienten kaldes derfor ”første offer”. Men også de involverede fagpersoner kan opleve psykiske reaktioner i form af skyldfølelse og tvivl om egne faglige kompetencer. Fagpersoner kaldes derfor ”det andet offer” (second victim).

Hvad kan I opnå ved at arbejde med second victim?

I 2014 blev der udarbejdet en rapport, hvor 7 tidligere anbefalinger blev revideret. Anbefalingerne handler om, hvordan man kan mindske risikoen for, at fagpersoner (second victim) lider skade efter en alvorlig utilsigtet hændelse eller en klagesag.

Med anbefalingerne og de tilhørende handlinger, som skal foretages, ønskes det at yde personlig støtte og omsorg til fagpersonerne, styrke deres arbejdsevne og faglige selvtillid samt deres evne til at håndtere belastning, så de fortsat kan fastholdes i deres arbejde, og så der sikres et godt og sundt arbejdsmiljø.

Formålet med anbefalingerne er udover omsorg for fagpersoner også en vigtig byggesten i patientsikkerhedskulturen. Med indsatsen for second victim bidrages der til at skabe et sundhedsvæsen, der forpligter sig til vedvarende læring og forbedring af patientsikkerheden.

Hvornår er det velegnet at arbejde med second victim?

Anbefalingerne er relevante at anvende, når der er sket en utilsigtet hændelse, eller når en klagesag finder sted.

Hvem er anbefalingerne om second victim relevant for?

Anbefalingerne retter sig mod den enkelte fagperson (second victim), kollegaer til second victim og selve organisationen, fx et hospital, et plejehjem, en region, en praksis, et bosted eller et hjemmeplejedistrikt.

Hvordan bruges anbefalingerne?

Anbefalingerne, som indeholder konkrete handlinger, anvendes, når en utilsigtet hændelse er sket. Anbefalingerne bruges også forebyggende til at opbygge en patientsikkerhedskultur.

Eksempler

Anbefalingerne kan bruges både i det regionale og kommunale sundhedsvæsen og på socialområdet, hvor der aktivt arbejdes med utilsigtede hændelser og patientsikkerhedskultur.

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle fra 2020-2022 havde til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

6 sundhedsfansatte som sidder rundt om et bord og taler sammen

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.