Videokonsultationer i lægevagten: Husk patientsikkerheden, når nye digitale løsninger tages i brug

Radio4 har i denne uge bragt flere indslag om videokonsultationer i lægevagten, hvor PS! medvirker som kilde. Husk at vurdere konsekvenser for patientsikkerhed, når nye digitale løsninger udrulles, lyder budskabet. Tidligere undersøgelser viser, at det er et underbelyst emne.

- Jeg er langt fra modstander af videokonsultationer, men man skal overveje, hvornår det er velegnet. Der er nødt til at være en risikovurdering, når nye digitale løsninger tages i anvendelse i stor skala, siger PS!-direktør Inge Kristensen.

Covid-19-pandemien satte skub i udviklingen af digitale ydelser i sundhedsvæsenet, og videokonsultationer er et af de tiltag, der ser ud til at være kommet for at blive.

Og godt det samme, for udarbejdelsen af REMOTE-guiden i 2021 om brug af videokonsultation i almen praksis, viste bl.a., at videokonsultationer kan være en hjælp for patienter, men at det kræver en vurdering af – og refleksion over – hvilke patienter og situationer, det giver mening at bruge videokonsultationer til.

Læs om REMOTE-guiden til almen praksis

Husk dokumentation og refleksion

Radio4 har i den forgangne uge bragt flere indslag om brugen af videokonsultationer i lægevagten, bl.a. med flere konkrete cases, hvor der er sket utilsigtede hændelser.

PS! går ikke ind i enkeltsagerne, men PS!-direktør Inge Kristensen har medvirket i indslagene med et overordnet budskab om at samle data og viden om påvirkning af patientsikkerheden, når nye digitale løsninger tages i brug.

Derudover anbefaler PS! en risikovurdering af, i hvilke situationer det er godt at bruge videokonsultationer, samt hvilke patienter det er velegnet til.

Flere sundhedsordførere ønsker ifølge Avisen Danmark nu klare retningslinjer for vagtlægers brug af videoopkald.

Radio4 har også afdækket, at videokonsultationer ikke gemmes, og det er ifølge Inge Kristensen et problem for patientsikkerheden, fordi de så ikke kan bruges til læring.

”Vi ved ikke nok”

I 2020 udgav PS! rapporten ”Patientsikkerhed og telemedicin”, der for første gang undersøgte sammenhængen mellem patientsikkerhed og telemedicin, heriblandt videokonsultationer.

Rapportens overordnede konklusion var, at der er for lidt viden om, hvordan nye digitale løsninger påvirker patientsikkerheden. Og det perspektiv er, ifølge Inge Kristensen, fortsat ikke godt nok belyst.

– Jeg er langt fra modstander af videokonsultationer generelt, bl.a. til afløsning af ambulatoriebesøg. Men der bliver nødt til at være en forudgående risikovurdering af, hvilke situationer og målgrupper der er egnede til videokonsultationer, når noget tages i anvendelse i stor skala. Det er en ret ny opfindelse i diagnostiske situationer, og det kalder på, at der er grundige faglige drøftelser bag og solid implementering bag, siger Inge Kristensen.

Se rapport om Patientsikkerhed og telemedicin

Se også rapporten ”Patientsikkerhed i digital kræftopfølgning” fra 2021

Teknologi i fokus på konference

Teknologi er blandt hovedtemaerne på Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen den 20.-21. november.

Her ser vi bl.a. på, hvordan nye digitale løsninger, fx i forbindelse med hospitalsbehandling i eget hjem, påvirker patientsikkerheden.

Vi ser også på potentialer og risici ved brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Læs mere om konferencen her