Et kvalitetsprogram – Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Patientsikkert Sygehus, publkation, juli 2015. Formålet med denne publikation er at inspirere og støtte topledelse, kliniske ledere og kvalitetsafdelinger på sygehuse og i andre organisationer i at arbejde med forbedringsarbejde. Publikationen formidler erfaringerne fra en Patientsikkert Sygehus og andre store forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet. Tilsammen har disse projekter givet et erfaringsgrundlag, der viser, at man kan skabe bedre  resultater for patienterne og styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne ved at arbejde på nye måder.

Patientsikkert Sygehus anvendes som case i katalogets eksempler, og medarbejdere og ledelser fra Patientsikkert Sygehus har stillet deres viden og erfaringer til rådighed i citater og interview.

Se filen her