Læringssæt: Sikker Mundtlig Kommunikation

Maj 2007 (Opdateres ikke længere): Sikker Mundtlig Kommunikation er et undervisningsmateriale til tværfaglig uddannelse af sundhedspersonale. Formålet med materialet er at styrke patientsikkerheden gennem forbedret kommunikation.

De fleste medarbejdere i sundhedsvæsnet indgår i talrige team for at diagnosticere, pleje og behandle patienter. Sikkerheden i sundhedsvæsnet afhænger af, at sundhedspersonalet kan koordinere deres aktiviteter i et dynamisk, komplekst og risikofyldt miljø.

Det har igennem en årrække været obligatorisk at uddanne personale i andre højrisikobrancher som fx luftfart og kernekraftindustri i kommunikation, teamledelse og samarbejde. Rapporteringer af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet viser, at sundhedspersonalet og patienterne også? kan have gavn af denne form for undervisning. Undervisning af sygehuspersonalet og implementering af Sikker Mundtlig Kommunikation kan strukturere og fokusere kommunikationen om patientbehandling og dermed øge sikkerheden og patienttilfredsheden.

Sundhedspersonalets evner til teamledelse, kommunikation og samarbejde er helt essentielle for at øge sikkerheden og forebygge utilsigtede hændelser.

Sikker Mundtlig Kommunikation er udviklet på baggrund af nationale og internationale erfaringer og anbefalinger samt pilottest i fem kliniske afdelinger på tre sygehuse i Danmark.

  1. Der er to målgrupper for undervisningsmaterialet:
    Undervisere, der skal undervise kommende undervisere af sygehuspersonale (’Undervisning-af-undervisere’ eller ’Train-the-trainer-koncept – niveau 1).
  2. Undervisere, der skal undervise sygehuspersonale (niveau2).

Materialet er tilrettelagt, så det passer til undervisning på niveau 2 varer to dage og undervisning af sygehuspersonale (niveau 2) varer en dag. Materialet er opbygget i moduler med øvelser og filmsekvenser, der passer til undervisningen på de to niveauer. Men det skal understreges, at materialet fungerer som et ide-katalog, og at redskaberne bør målrettes det enkelte team, sygehus eller afdeling.

Vi håber, at dette materiale vil imødekomme behovet for viden om sikker mundtlig kommunikation og mulighederne for at styrke patientsikkerheden.

Dette er det niende læringssæt udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Et samarbejde med TrygFonden har gjort det muligt at publicere det.

 

Se filen her