Et kvalitetsprogram. Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus og andre store forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet.

Udgivelsesår:
2015

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Et kvalitetsprogram. Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Forord (uddrag)

Formålet med denne publikation er at inspirere og støtte topledelse, kliniske ledere og kvalitetsafdelinger på sygehuse og i andre organisationer i at arbejde med forbedringsarbejde.

Siden 2007 har TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejdet sammen om en række store forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet. Tilsammen har disse projekter skabt et erfaringsgrundlag, der viser, at man kan skabe bedre resultater for patienterne og styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne ved at arbejde på nye måder.

Starten var kampagnen Operation Life, som fandt sted fra 2007 til 2009 på landets sygehuse. På baggrund af erfaringerne blev projektet Patientsikkert Sygehus lanceret i 2010, hvor et sygehus fra hver af de 5 regioner deltog. Aktuelt videreføres erfaringerne ikke kun på de 5 projektsygehuse, men også på en række andre sygehuse og i nye forbedringsprojekter, Sikker Psykiatri, Sikkert Patientflow, I sikre hænder og Sikre fødsler.

Lige siden 2007 har internationale eksperter i forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet været tæt knyttet til forbedringsprojekterne. Det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI, har gennem mange år opbygget erfaring med forbedringsprojekter i store organisationer, og via samarbejdet med IHI har der til de danske forbedringsprojekter været tilknyttet internationale kapaciteter fra USA, England, Skotland og Wales. I forbedringsprojekterne er IHI’s metoder blevet afprøvet, udviklet og tilpasset i det danske sundhedsvæsen. Erfaringerne er overordnet beskrevet i Dansk Selskab for Patientsikkerheds publikation Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde, der blev udgivet i december 2014.

Der har været efterspørgsel efter en mere praktisk beskrivelse af anvendelsen af de nye metoder. Nærværende erfaringskatalog er et forsøg på et imødekomme dette behov. Kataloget beskriver den praktiske anvendelse af forbedringstankegangen, så vidt som metoderne er udviklet i dag.

Patientsikkert Sygehus anvendes som case i katalogets eksempler, og medarbejdere og ledelser fra Patientsikkert Sygehus har stillet deres viden og erfaringer til rådig – hed i citater og interview.