Den sidste tid i Aalborg Kommune

Personalet skal være gode til at tage samtaler med borgerne på plejehjemmene om den sidste levetid og om døden i Aalborg Kommune. Derfor har kommunen samarbejdet med PS! i projektet Den sidste tid, der løb fra 2017-2022.

Formål

Aalborg Kommune ønsker, at personalet bliver gode til at tage samtaler med borgerne på plejehjemmene om den sidste levetid og om døden, så det bliver lettere at få taget beslutninger i god tid om behandlingsniveau. Det kan være stillingtagen til genoplivningsforsøg ved hjertestop. Og det kan også handle om anden behandling, undersøgelser og indlæggelser.

Baggrund

Det er godt for borgeren, at der er taget stilling i god tid, så man ikke udsættes for uønsket behandling, og af samme grund er det godt for de pårørende.
PS! har deltaget i projekter i Aalborg Kommune siden 2017 på Solsidecentret i Nibe, og siden på 5 plejehjem i et enkelt distrikt, inden projektet til sidst omfattede alle kommunens 36 plejehjem. Den sidste del af projektet har været støttet af Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen.
PS! har deltaget i undervisning af medarbejdere fra alle plejehjemmene. PS! har også bidraget i udviklingen af materialer, som (evt. i tilpasset form) vil kunne gøre gavn i andre kommuner.
Det er de materialer (videoer og pjece), vi stiller til rådighed her på siden.

Bevilling: Sundhedsstyrelsens Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
Beløb: 9.520.000 kr. til Aalborg Kommune
Projektperiode: 2017-2022
Projektleder: Aalborg Kommune
Projektpartnere: Aalborg Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den sidste tid – at tale om døden

Som inspiration til medarbejdere, men også til kommunens borgere, er der lavet en video, hvor Mads Steffensen tager seeren i hånden rundt til samtaler med videnspersoner og nøglepersoner fra kommunen.

Pjece til pårørende

Som pårørende til en borger i terminal pleje kan man have mange spørgsmål og usikkerheder. Derfor har projektet også udarbejdet en folder, der tager hul på centrale spørgsmål, de pårørende kan have i forbindelsen med deres kæres sidste levetid og døden.

Medieomtale

Hvis flere tager snakken, inden det er for sent, slipper mange ældre for at dø i en sygehusseng, DR.dk, 28. december 2022

Samtaler om døden kan lette presset på sygehusvæsnet, TV AVISEN på DR, 28. december 2022

Hospitalspræst opfordrer til at tage snakken: ‘Vi dør ikke af at tale om døden’, DR.dk, 28. december 2022

Man kan godt få lov til at dø i fred og ro i Danmark, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, september 2022

Samtalen om døden er for alvor rykket ind på plejehjemmene i Aalborg, Kommunal Sundhed, 19. maj 2022

Overlæge: Vi er godt i gang med samtalen om døden, Altinget, 18. januar 2022

Solsidecentret Nibe lykkes med at opfylde beboernes ønsker for den sidste tid, Kommunal Sundhed, 4. juni 2020

Her taler de ældre om døden: ‘Man vil ikke ende som en anden grøntsag’, DR, 17. oktober 2019