PS!mprove

PS!mprove er en virksomhed udsprunget af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!

PS!mprove fremmer arbejdet med og bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsarbejde og forbedringsledelse. Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt indenfor social- og sundhedsområdet.

PS!mprove arbejder primært indenfor uddannelser, kapacitetsopbygning og projektledelse/facilitering. Vi tilbyder individuelle pladser og hele uddannelseshold til sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner på de to uddannelsesprogrammer: Forbedringsagent og Forbedringscoach (se nedenfor).

PS!mprove samarbejder med sygehuse, regioner, kommuner og individuelle institutioner om at opbygge kapacitet i at anvende forbedringsmetoder og implementere konkrete praksisnære og meningsfulde forbedringer. Kapacitetsopbygningen tilpasses den enkelte organisations behov. Vores ydelser sætter organisationen i stand til selv at stå for drift og udvikling af forbedringsarbejde og kapacitetsopbygning.

Udover kapacitetsopbygning arbejder PS!mprove sammen med sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner om en række andre områder, fx projektledelse. Vores særlige kompetencer indenfor patientsikkerhed og forbedringsarbejde medvirker til bedre kvalitet for borgerne.

PS!mprove er et not-for-profit ApS ejet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Et eventuelt overskud af virksomhedens aktiviteter tilbageføres til Selskabets almene formål. PS!mprove blev oprettet i 2017.

Et eksempel på PS!mproves opgaver er et samarbejde med Frederiksberg Kommune om kapacitetsopbygning.

Læs om samarbejdet


PS! og PS!mprove har et førende ekspertmiljø for patientsikkerhed og forbedringsarbejde. PS!mprove samarbejder kontinuerligt med internationale samarbejdspartnere for at sikre den nyeste viden og fastholde det høje faglige niveau.

 

Forbedringsagent uddannelsen

PS!mprove udbyder en uddannelse til for­bedringsagent med inspiration fra internationale eksperter i forbedringsarbejde. Uddannelsen strækker sig over 10 måneder, hvor deltagerne får kendskab til de basale forbedringsmetoder og gen­nemfører et mindre forbedringsprojekt i egen organisation.

Forbedringscoach uddannelsen

PS!mprove udbyder nu en ny uddannelse til “forbedringscoach” med start i januar 2019.

Uddannelsen til Forbedringscoach henvender sig til tidligere deltagere på Forbedringsagentuddannelsen og andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab

Vibeke Rischel

Vicedirektør

Head of Healthcare Improvement

T

(+45) 23370517

Læs mere her