Nyheder

Simple målinger hjælper til at forebygge hjertestop hos indlagte patienter

På de fem sygehuse i projektet Patientsikkert Sygehus er det lykkedes næsten at halvere antallet af hjertestop-alarmer. Rutinemæssig daglig kontrol af patienternes puls, blodtryk, temperatur og...

En fjerdedel af patienterne får ikke talt med lægen om deres spørgsmål og bekymringer

PRESSEMEDDELELSE: En ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag, afdækker for første gang, hvordan patienter oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet...

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

I Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet kan få større tempo....

Se alle nyheder

Fagligt Nyt

 USA: 17 % færre patientskader på hospitalerne fra 2010 til 2013

Partnership for Patients, som er en kvalitetsforbedringsorganisation initieret af den amerikanske regering, har for nyligt publiceret en interim-rapport med tal for patientskader hos hospitalsindlagte fra 2010-13. Data er baseret på gennemgang af 18.000-33.000 patientjournaler årligt. De viser et fald i antallet af hospitalserhvervede skader fra 145 til 121 pr. 1000 udskrivninger, dvs. 17 % reduktion. Alene fra 2012 til 2013 har faldet været på 9 %. I er reduktionen på 1,3 mill. skader over de tre år. Af reduktionen kan 44 % tilskrives lægemiddelrelaterede skader, 21 % tryksår, 14 % skader relateret til katetre i  urinvejene og 4 % faldskader. Blandt de hyppigste lægemiddelrelaterede skader er tilstande med lavt blodsukker og komplikationer til behandling med heparin, warfarin og andre antikoagulantia. Læs mere 

Klare mål og retning

Beth Liljas blogSundhedsvæsenet bliver stadig bedre. Ingen tvivl om det. Men forbedringsarbejdet går for langsomt. Heller ingen tvivl om det. I takt med at der kommer mere og mere viden, skal arbejdet med at skabe forbedringer accelereres, hvis patienterne skal have glæde af den nye viden.

Læs indlæg

Tilmeld dig konferencen den 27.-28. april

Patientsikkerhedskonferencen 2015

Første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner, mens den anden dag består af workshops. Hør blandt andet hvordan sundhedsvæsenet kan forbedre patientsikkerheden ved at bruge redskaber fra det amerikanske forsvar som TeamSTEPPS.

Tilmeld dig konferencen

Besøg os på sikkerpatient.dk