Nyheder

Nye anbefalinger om omsorg for sundhedspersonale ved patientskader

Når en patient skades i forbindelse med behandlingen i sundhedsvæsenet, er det primært patienten og de pårørende, der påvirkes af hændelsen. Men også de involverede fagpersoner kan opleve psykiske...

Patienter er villige til at minde personalet om hånddesinfektion - når de opfordres

Videoer, pjecer og direkte opfordringer kan motivere patienter til at minde personalet om at bruge hånddesinfektion, og dermed være med til at øge sikkerheden omkring håndhygiejne i sundhedsvæsenet....

Danmark lærer af psykiatrien i England

I England har de haft succes med at reducere brugen af tvang i psykiatrien. Derfor tog sundhedsprofessionelle fra Danmark af sted for at lære af deres engelske kollegaer. Se video fra studieturen. ...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt

I denne måned blandt andet om

Identifikation af patienter med komplekse behov, standardiserede effektmål ved interventionsstudier, genindlæggelser og genindlæggelseshyppighed som mål for kvalitet samt den aldrende befolkning.

Læs månedens fagligt nyt

 

 

 

Debat

Beth Liljas blogRapporteringen af utilsigtede hændelser er omgivet af myter, som jeg gerne vil gøre op med. Fordi de er forkerte. Og farlige, fordi de tager fokus fra det væsentlige — at skabe større patientsikkerhed.

Læs Stikpillen her

En god behandling begynder med en god dialog

Hej GDS logo

Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Derfor siger vi Hej Sundhedsvæsen

Besøg os på sikkerpatient.dk