Nyheder

Bliv forbedringsagent

Nu har du mulighed for at tilmelde dig forbedringsagentuddannelsens hold 4. Her får du undervisning i at iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante resultater i...

Tilmeld dig Primærsektorkonferencen

Internationale og nationale oplægsholdere er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed den 3. november afholder Primærsektorkonferencen 2014. Du kan blandt andre opleve...

Ny EU-rapport: To ud af tre danskere forventer skader på sygehuset

Pressemeddelelse: Danmark er blandt de lande i Europa, hvor borgerne er mest bevidste om risikoen ved behandling i sundhedsvæsenet, viser en ny rapport fra Europa-Kommissionen. 62 % af de...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt Juli 2014

Reduktion af "hospitaliseringstraumet" forhindrer genindlæggelser

Allan S. Detsky og Harlan M. Krumholz beskæftiger sig i denne Viewpoint-artikel med det forhold, at stress, depersonalisering og andre negative påvirkninger i forbindelse med hospitalsophold navnlig for ældre mennesker kan betyde helbredsrisici, der kan øge hyppigheden af genindlæggelser. Stress kan fx. udløses af høje lyde, mangel på privatliv, dårlig søvn med opvågninger midt om natten og undersøgelser ved personer, der ikke har præsenteret sig. Dette kan udløse et "posthospital-syndrom", der kan sammenlignes med posttraumatisk stresssyndrom.

For at reducere hospitaliseringtraumer anbefaler forfatterne tiltag, der fremmer patienternes personlighed. Der bør lægges vægt på enestuer, opmuntrende fysiske rammer, brug af privat tøj, adgang for pårørende og mulighed for at få samtaler på forhånd aftalte tidspunkter med lægen. Patienterne skal have tilstrækkelig hvile og ernæring. Stress, forstyrrelser og "overraskelser" bør undgås. Overflødige, rutinemæssige blodprøver og andre test bør undgås og ændringer i medicineringen uden solid indikation bør ikke foretages. Patienterne skal opmuntres til fysisk aktivitet og socialt samvær  undgås. Sikre og personlige aftaler om opfølgning efter udskrivelse er også af betydning. I det hele taget bør der ske en "re-engineering" af hele hospitaliseringsprocessen med udgangspunkt i patienternes perspektiv og innovativ teknologi.

 Læs mere her

Fagligt Nyt Juni 2014

Reduceret andel for tidlige fødsler og indlæggelser for astma efter lovgivning om røgfri miljøer

I denne oversigt og metaanalyse sammenfatter Been JV et al. resultaterne fra 11 studier (publiceret 2008-13) fra Nordamerika og Europa vedrørende sammenhængen mellem ny, restriktiv lovgivning om tobaksrygning i arbejdsmiljø og i offentlige områder, og en række helbredsindikatorer. Fire studier viste samlet reduktion af andel for tidlige fødsler med 10 %. Tre studier viste reduktion af indlæggelser for astma med samlet 10%. Der var ingen sammenhæng med andelen af børn med lav fødselsvægt (seks studier).

 Læs mere her

Hvad er vigtigt for dig?

Beth Liljas blogDer er brug for en ny måde at samarbejde med patienterne og de pårørende. Der er brug for, at de sundhedsprofessionelle ser patienterne som hele mennesker og lytter til, hvad der egentlig er deres behov. Kun da kan sundhedsvæsenet være til ægte hjælp for patienterne.

Læs Beths blogindlæg her

Grundkursus for risikomanagere

Piller i glas

Den 1.-3. oktober 2014 afholder vi grundkursus for nye risikomanagere, som skal styrke kommunernes indsats med at analysere utilsigtede hændelser.

Læs mere - og tilmeld dig

Besøg os på sikkerpatient.dk