Nyheder

Stop Tryksårsdag

Den 20. november er Stop Tryksårsdag. I Danmark og internationalt. Hvert år får langt over hundrede tusinde danskere tryksår på sygehuse og plejecentre. Men nyt projekt har vist, at tryksår...

Bedre behandling med Sikker Psykiatri

Projektet Sikker Psykiatri arbejder for, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling. TV 2 Midtvest har produceret indslag om initiativet. Se indslaget...

Patienterne uddeler smileys til sygehuse

Tryk på en glad, grøn smiley, hvis du er tilfreds og på en sur, rød smiley, hvis du er utilfreds. Det enkle system, som giver patienterne mulighed for omgående at vurdere oplevelsen på sygehuset,...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt

Sammenhængen mellem evidensbaseret behandling og fælles beslutningstagning

I denne Viewpoint-artikel udreder Hoffmann TC m. fl. forbindelsen mellem evidensbaseret medicin og fælles beslutningstagning (shared decision making). Forfatterne definerer fælles beslutningstagning som "..en proces hvor behandleren og patienten i fællesskab tager del i en beslutning efter at have drøftet valgmulighederne, deres positive og negative effekter under inddragelse af patientens værdier, præferencer og de forhåndenværende omstændigheder". 

Fælles beslutningstagning skal indgå i evidensbaseret behandling, før der kan opnås optimal patientbehandling. En af udfordringerne er, at ledere og forskere, der beskæftiger sig med hhv. evidensbaseret medicin og fælles beslutningstagning, synes at bevæge sig i adskilte klynger. Derfor bør færdigheder med hensyn til fælles beslutningstagning indgå i de medicinske uddannelser. Fælles beslutningstagning bør desuden indgå i vejledninger for behandlinger, hvor fordele og ulemper ved forskellige behandlingsvalg matcher hinanden. Læs mere

Mere fagligt nyt

”Compassion not Compliance”

Beth Liljas blogSkotland skiftede i 2008 strategi fra styring af sundhedsvæsenet baseret på performance management til en strategi, hvor de helt overordnede mål sættes af det politiske niveau. Derefter er det er op til det kliniske niveau at skabe de forandringer, der er nødvendige for at nå dem. Selvom sygehusene fik mulighed for at vælge implementeringsmodel efter præference, valgte stort set alle at tage imod den hjælp og understøttelse, som det nationale sundhedsvæsen gav: Uddannelse og netværk fokuseret på forbedringsmodellen, statistisk proceskontrol m.v. Fortjener det danske sundhedsvæsen og de danske patienter ikke også sådan et skift?

Læs indlæg

Hent præsentationer fra konferencen

Logo for Primærsektorkonferencen

Den årlige konference om patientsikkerhed i primærsektoren løb af stablen mandag d. 3. november 2014 med blandt andet patient- og pårørendesamarbejde og patientsikkerhed i sektorovergange på programmet.

Hent præsentationer her

Besøg os på sikkerpatient.dk