Nyheder

Patientinddragelse: Både patienter og læger skal indtage nye roller

Regeringen lægger i sit nye sundhedsudspil op til en stærkere patientinddragelse - den udmelding modtages med begejstring af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Patienter, der inddrages...

Ny dansk forskning: Overbelægning og weekendindlæggelser fører til øget dødelighed

Dødeligheden er ni procent højere for patienter, der indlægges på medicinske afdelinger med høj belægningsprocent sammenlignet med afdelinger, hvor belægningsprocenten er lavere. Det viser et...

Bliv forbedringsagent

Nu har du mulighed for at tilmelde dig forbedringsagentuddannelsens hold 4. Her får du undervisning i at iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante resultater i...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt Juli 2014

Reduktion af "hospitaliseringstraumet" forhindrer genindlæggelser

Allan S. Detsky og Harlan M. Krumholz beskæftiger sig i denne Viewpoint-artikel med det forhold, at stress, depersonalisering og andre negative påvirkninger i forbindelse med hospitalsophold navnlig for ældre mennesker kan betyde helbredsrisici, der kan øge hyppigheden af genindlæggelser. Stress kan fx. udløses af høje lyde, mangel på privatliv, dårlig søvn med opvågninger midt om natten og undersøgelser ved personer, der ikke har præsenteret sig. Dette kan udløse et "posthospital-syndrom", der kan sammenlignes med posttraumatisk stresssyndrom.

For at reducere hospitaliseringtraumer anbefaler forfatterne tiltag, der fremmer patienternes personlighed. Der bør lægges vægt på enestuer, opmuntrende fysiske rammer, brug af privat tøj, adgang for pårørende og mulighed for at få samtaler på forhånd aftalte tidspunkter med lægen. Patienterne skal have tilstrækkelig hvile og ernæring. Stress, forstyrrelser og "overraskelser" bør undgås. Overflødige, rutinemæssige blodprøver og andre test bør undgås og ændringer i medicineringen uden solid indikation bør ikke foretages. Patienterne skal opmuntres til fysisk aktivitet og socialt samvær  undgås. Sikre og personlige aftaler om opfølgning efter udskrivelse er også af betydning. I det hele taget bør der ske en "re-engineering" af hele hospitaliseringsprocessen med udgangspunkt i patienternes perspektiv og innovativ teknologi.

 Læs mere her

Fagligt Nyt Juni 2014

Reduceret andel for tidlige fødsler og indlæggelser for astma efter lovgivning om røgfri miljøer

I denne oversigt og metaanalyse sammenfatter Been JV et al. resultaterne fra 11 studier (publiceret 2008-13) fra Nordamerika og Europa vedrørende sammenhængen mellem ny, restriktiv lovgivning om tobaksrygning i arbejdsmiljø og i offentlige områder, og en række helbredsindikatorer. Fire studier viste samlet reduktion af andel for tidlige fødsler med 10 %. Tre studier viste reduktion af indlæggelser for astma med samlet 10%. Der var ingen sammenhæng med andelen af børn med lav fødselsvægt (seks studier).

 Læs mere her

Pårørende vil gerne hjælpe, men er sundhedsvæsenet klar?

Beth Liljas blogSom pårørende oplever man rigtig mange barrierer, når man vil hjælpe sine syge familiemedlemmer.

Læs Beths stikpille i Dagens Medicin

Grundkursus for risikomanagere

Piller i glas

Den 1.-3. oktober 2014 afholder vi grundkursus for risikomanagere, som skal gøre dig endnu bedre til at analysere og lære af utilsigtede hændelser.

Tilmeld dig

Besøg os på sikkerpatient.dk