Billede

Pårørende på spring

Når de pårørende involveres, styrkes resultaterne af patientforløbene, der sker færre fejl og såvel patient som pårørende er bedre i stand til at klare følelsesmæssigt kritiske situationer. Det er der meget, som peger på i bl.a. denne litteraturgennemgang.

Der er faktisk intet, der tyder på, at øget involvering af de pårørende har negative konsekvenser. Alligevel fortæller 46 procent af pårørende i vores egen nye undersøgelse – ”Pårørende på spring” –  at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” blev inddraget af personalet, når der skulle træffes beslutninger. Mere end hver tredje (38 procent) oplever ”i mindre grad” eller ”slet ikke”, at personalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med.

Men de pårørende står på spring, og grundig forberedelse kan være en ”game changer”, der skaber nye muligheder.

patientsikkerhed

Godt du er der

Læger dør lidt sjældnere på hospital

To uafhængige opgørelser viser begge en tendens til, at læger sjældnere end andre borgere dør på hospitalet. Begge undersøgelser er offentliggjort i et temanummer af JAMA med titlen ‘Death, Dying and End of Life’, hvor man har samlet en række artikler, der alle handler om pleje og behandling af patienter, der nærmer sig livets afslutning. Forfatteren til bogen ”Being Mortal”, Atul Gawande, har skrevet editorial i temanummeret.

Læs mere i Fagligt nyt

 

Fagligt nyt feb/mar

  • Ny bog: Patientsikkerhed i den virkelige verden
  • To nye studier: Svært at forebygge fald
  • BMJ Quality and Safety: Brug af PDSA kræver kompetencer
  • Internationale anbefalinger om rapportering af utilsigtede hændelser

Fagligt nyt 

Projekter

I sikre hænder

Projektet skal forbedre patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje ved at reducere antallet af tryksår, fald og medicinfejl

Læs mere her

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Patientsikkert Sygehus

Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013.

Læs mere her

Triple Aim

Triple Aim-tilgangen er udviklet af IHI (Institute for Healthcare Improvement, Boston) og hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolknings- eller patientgrup­per.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.