Ny landsdækkende undersøgelse:
Kun lidt over halvdelen af danskerne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem

Læs mere

PrimærSektorkonferencen 2016:
Få ny viden og konkrete værktøjer, som skaber forbedringer for borgerne

Tilmeld dig PrimærSektorkonferencen d. 1.-2. november
Billede

Løsningen er det patientcentrerede sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står sammen med TrygFonden bag en ny patientundersøgelse, der viser, at kun 55 % oplever, at sundhedsvæsenet ‘i høj grad’ er til for dem som patienter. Det kan tolkes som udtryk for, i hvilket omfang patienterne oplever sundhedsvæsenet som patientcentreret.

Der har de senere år været en positiv udvikling i gang. I Danmark har vi fx fået Borgernes Sundhedsvæsen, der netop tager borgernes perspektiv. Flere steder i udlandet arbejdes målrettet med ‘det patient-centrede sundhedsvæsen’ – også kaldet ‘det person-centrede sundhedsvæsen’. Og nye erfaringer tyder på, at det har mange positive effekter, ikke mindst for patientsikkerheden.

patientsikkerhed

Godt du er der

Skæve vitalværdier ved udskrivelse forudsiger død og genindlæggelse

 

Hvis patienten op til udskrivelsen har afvigelser i en eller flere af de vitale værdier, puls, blodtryk, temperatur, vejrtrækningsfrekvens eller iltmætning i blodet, er der større risiko for død eller ikke planlagt genindlæggelse i de følgende 30 dage. Det viser en analyse af 32.835 patientforløb på seks hospitaler i Texas, USA.

Fagligt nyt – september 2016

Fagligt nyt sept 2016

  • Dårlig trivsel hos trivsel personalet er forbundet med dårlig patientsikkerhed
  • Analyse fra USA: Det koster 44 % ekstra, når patienten får tryksår
  • Kræftpatienter får skader omkring diagnosetidspunktet
  • Virtual reality forebygger fald hos ældre

Fagligt nyt

Projekter

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse arbejder for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden forsinkelser

Læs mere her

I sikre hænder

Projektet skal forbedre patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje ved at reducere antallet af tryksår, fald og medicinfejl

Læs mere her

Hej Sundhedsvæsen

Et initiativ, der skal skabe en god dialog mellem sundhedsvæsenet og patienter og pårørende

Læs mere her

Patientsikkert Sygehus

Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.

Billede