Nyheder

Vil du arbejde for et bedre sundhedsvæsen?

Dansk Selskab for Patientsikkerhed søger to nye medarbejdere: en økonom (ansøgningsfrist d. 22. september) og en senior analysekonsulent (ansøgningsfrist d. 1. oktober). Som økonom får du blandt...

Patientinddragelse: Både patienter og læger skal indtage nye roller

Regeringen lægger i sit nye sundhedsudspil op til en stærkere patientinddragelse - den udmelding modtages med begejstring af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Patienter, der inddrages...

Ny dansk forskning: Overbelægning har sammenhæng med øget dødelighed

Dødeligheden var ni procent højere for patienter, indlagt på medicinske afdelinger med høj belægningsprocent sammenlignet med afdelinger, hvor belægningsprocenten var lavere. Det er resultatet i et...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt Juli 2014

Reduktion af "hospitaliseringstraumet" forhindrer genindlæggelser

Allan S. Detsky og Harlan M. Krumholz beskæftiger sig i denne Viewpoint-artikel med det forhold, at stress, depersonalisering og andre negative påvirkninger i forbindelse med hospitalsophold navnlig for ældre mennesker kan betyde helbredsrisici, der kan øge hyppigheden af genindlæggelser. Stress kan fx. udløses af høje lyde, mangel på privatliv, dårlig søvn med opvågninger midt om natten og undersøgelser ved personer, der ikke har præsenteret sig. Dette kan udløse et "posthospital-syndrom", der kan sammenlignes med posttraumatisk stresssyndrom.

For at reducere hospitaliseringtraumer anbefaler forfatterne tiltag, der fremmer patienternes personlighed. Der bør lægges vægt på enestuer, opmuntrende fysiske rammer, brug af privat tøj, adgang for pårørende og mulighed for at få samtaler på forhånd aftalte tidspunkter med lægen. Patienterne skal have tilstrækkelig hvile og ernæring. Stress, forstyrrelser og "overraskelser" bør undgås. Overflødige, rutinemæssige blodprøver og andre test bør undgås og ændringer i medicineringen uden solid indikation bør ikke foretages. Patienterne skal opmuntres til fysisk aktivitet og socialt samvær  undgås. Sikre og personlige aftaler om opfølgning efter udskrivelse er også af betydning. I det hele taget bør der ske en "re-engineering" af hele hospitaliseringsprocessen med udgangspunkt i patienternes perspektiv og innovativ teknologi.

 Læs mere her

Fagligt Nyt Juni 2014

Reduceret andel for tidlige fødsler og indlæggelser for astma efter lovgivning om røgfri miljøer

I denne oversigt og metaanalyse sammenfatter Been JV et al. resultaterne fra 11 studier (publiceret 2008-13) fra Nordamerika og Europa vedrørende sammenhængen mellem ny, restriktiv lovgivning om tobaksrygning i arbejdsmiljø og i offentlige områder, og en række helbredsindikatorer. Fire studier viste samlet reduktion af andel for tidlige fødsler med 10 %. Tre studier viste reduktion af indlæggelser for astma med samlet 10%. Der var ingen sammenhæng med andelen af børn med lav fødselsvægt (seks studier).

 Læs mere her

Frie besøgstider er et stort fremskridt

Beth Liljas blogRegion Hovedstaden vil indføre frie besøgstider. Det gavner patienter, pårørende og personalet.

Læs indlæg

Tilmeld dig konferencen d. 3. nov.

Logo for Primærsektorkonferencen

Den årlige konference om patientsikkerhed i primærsektoren går i dybden med forskellige emner: fra inddragelse af patienter og pårørende til redskaber til forbedringsarbejde i frontlinjen.

Tilmeld dig

Besøg os på sikkerpatient.dk