Nyheder

Amerikansk rapport: Sådan kan sundhedsvæsnet nedbringe ventetid

En ny rapport afdækker en række 'best practices', som kan reducere ventetid på blandt andet sygehuse. Erfaringerne kan også bruges i Danmark blandt andet i projektet Sikkert Patientflow, som Dansk...

Patienter er glade for at se data straks, viser internationale undersøgelser

Det at have direkte adgang til sin egen patientjournal med prøvesvar og notater, fx via en internetportal, opleves af patienter langt overvejende positivt, viser internationale undersøgelser. Selv...

Her kan regeringen hente inspiration til nyt kvalitetsprogram på sundhedsområdet

Det er muligt at skabe bedre resultater for patienterne og større arbejdsglæde blandt personalet ved at arbejde på nye måder i sundhedsvæsenet. Det viser kataloget Et kvalitetsprogram -...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt

I denne måned bl.a. om nye tal om forebyggelige dødsfald og skader, mobilisering efter apopleksi, overlevelseschancer for hjertestop, SSRI-præparater og misdannelser, erfaringer med Triple Aim.

Resumeerne refererer direkte fra de enkelte artikler og bliver ikke fortolket eller perspektiveret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs fagligt nyt juli-august 2015

 

 

 

 

 

Hvem ved, hvad der er bedst for patienten?

Beth Liljas blogPatienten er selvfølgelig den første, der skal have ret — men ikke pligt — til at vide, hvad en prøve har vist, og hvad der står om dem i journalen.

Læs Stikpillen i Dagens Medicin

Den pårørende som partner

Hej Pårørende

Kampagnen Hej Sundhedsvæsen har produceret et pårørende-kit med henblik på at styrke og støtte indsatsen for i højere grad at inddrage de pårørende i patientforløbene.

Hent Hej Sundhedsvæsens pårørende-kit

Besøg os på sikkerpatient.dk