Ny landsdækkende undersøgelse:
Kun lidt over halvdelen af danskerne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem

Læs mere

PrimærSektorkonferencen 2016:
Få ny viden og konkrete værktøjer, som skaber forbedringer for borgerne

Tilmeld dig PrimærSektorkonferencen d. 1.-2. november
Billede

Løsningen er det patientcentrerede sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står sammen med TrygFonden bag en ny patientundersøgelse, der viser, at kun 55 % oplever, at sundhedsvæsenet ‘i høj grad’ er til for dem som patienter. Det kan tolkes som udtryk for, i hvilket omfang patienterne oplever sundhedsvæsenet som patientcentreret.

Der har de senere år været en positiv udvikling i gang. I Danmark har vi fx fået Borgernes Sundhedsvæsen, der netop tager borgernes perspektiv. Flere steder i udlandet arbejdes målrettet med ‘det patient-centrede sundhedsvæsen’ – også kaldet ‘det person-centrede sundhedsvæsen’. Og nye erfaringer tyder på, at det har mange positive effekter, ikke mindst for patientsikkerheden.

patientsikkerhed

Godt du er der

Forbedringsmetoder giver varig effekt

Alle intensivafdelinger i staten Michigan i USA begyndte i 2003-2005 at bruge CVK-pakken for at forebygge livstruende infektioner hos patienter med centralt venekateter CVK. En nye opgørelse viser nu, at det er lykkedes at fastholde de gode resultater over en periode på 10 år.

Resultatet er markant, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at påvise langtidseffekt af kvalitetstiltag. Forfatterne mener, at det hænger sammen med, at personalet har robust viden om moderne forbedringsmetoder og er i stand til at bringe viden ud i daglig praksis, samt at der er opbakning fra ledelse på alle niveauer

Fagligt nyt august 2016

Fagligt nyt aug 2016

  • Amerikanske tal: Overgang til ny epj kan ikke måles på patientsikkerheden
  • Hver tredje døende belastes med behandling uden gavnlig effekt
  • Ældre kan få bivirkninger ved skift til doseringsæske
  • Fire motiver til at være tavs om sikkerhedsproblemer

Fagligt nyt

Projekter

I sikre hænder

Projektet skal forbedre patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje ved at reducere antallet af tryksår, fald og medicinfejl

Læs mere her

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Hej Sundhedsvæsen

Et initiativ, der skal skabe en god dialog mellem sundhedsvæsenet og patienter og pårørende

Læs mere her

Sikker Psykiatri

Projektet arbejder for, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.