Nyheder

Lyt til patienterne

På baggrund af undersøgelse fra TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed opfordrer sundhedsminister Nick Hækkerup de sundhedsprofessionelle til at lytte mere til patienterne. "Lyt...

Prisbelønnet svensker gæster Primærsektorkonferencen

På konferencen om patientsikkerhed i primærsektoren kan du opleve Anette Nilsson. Hun er initiativtager til det svenske projekt 'Passion for livet', der i marts 2014 modtog den europæiske pris...

Konference om brugerinddragelse i praksis

D. 30. oktober deltager Dansk Selskab for Patientsikkerhed i konferencen 'Brugerinddragelse i praksis' i Nyborg. Det er Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danske Patienter, ViBIS og KL, der står...

Se alle nyheder

Fagligt Nyt

Reduktion af "hospitaliseringstraumet" forhindrer genindlæggelser

Allan S. Detsky og Harlan M. Krumholz beskæftiger sig i denne Viewpoint-artikel med det forhold, at stress, depersonalisering og andre negative påvirkninger i forbindelse med hospitalsophold navnlig for ældre mennesker kan betyde helbredsrisici, der kan øge hyppigheden af genindlæggelser. Stress kan fx. udløses af høje lyde, mangel på privatliv, dårlig søvn med opvågninger midt om natten og undersøgelser ved personer, der ikke har præsenteret sig. Dette kan udløse et "posthospital-syndrom", der kan sammenlignes med posttraumatisk stresssyndrom.

For at reducere hospitaliseringtraumer anbefaler forfatterne tiltag, der fremmer patienternes personlighed. Der bør lægges vægt på enestuer, opmuntrende fysiske rammer, brug af privat tøj, adgang for pårørende og mulighed for at få samtaler på forhånd aftalte tidspunkter med lægen. Patienterne skal have tilstrækkelig hvile og ernæring. Stress, forstyrrelser og "overraskelser" bør undgås. Overflødige, rutinemæssige blodprøver og andre test bør undgås og ændringer i medicineringen uden solid indikation bør ikke foretages. Patienterne skal opmuntres til fysisk aktivitet og socialt samvær. Sikre og personlige aftaler om opfølgning efter udskrivelse er også af betydning. I det hele taget bør der ske en "re-engineering" af hele hospitaliseringsprocessen med udgangspunkt i patienternes perspektiv og innovativ teknologi.

 Læs mere her

Fagligt Nyt Juni 2014

Reduceret andel for tidlige fødsler og indlæggelser for astma efter lovgivning om røgfri miljøer

I denne oversigt og metaanalyse sammenfatter Been JV et al. resultaterne fra 11 studier (publiceret 2008-13) fra Nordamerika og Europa vedrørende sammenhængen mellem ny, restriktiv lovgivning om tobaksrygning i arbejdsmiljø og i offentlige områder, og en række helbredsindikatorer. Fire studier viste samlet reduktion af andel for tidlige fødsler med 10 %. Tre studier viste reduktion af indlæggelser for astma med samlet 10%. Der var ingen sammenhæng med andelen af børn med lav fødselsvægt (seks studier).

 Læs mere her

Skal patienterne helt ind i maskinrummet?

Beth Liljas blogEr tiden inde til at invitere patienter og pårørende med ind i maskinrummet, når de svært alvorlige hændelser skal analyseres af region eller kommune?

Læs indlæg

Tilmeld dig konferencen d. 3. nov.

Logo for Primærsektorkonferencen

Den årlige konference om patientsikkerhed i primærsektoren går i dybden med forskellige emner: fra patient- og pårørendesamarbejde over medicinhåndtering på botilbud til patientsikkerhed i sektorovergange.

Tilmeld dig

Besøg os på sikkerpatient.dk