Involvering af patienter og borgere i diagnosesikkerhedens tegn: Hvem skal vinde Patientsikkerhedsprisen 2024?

Du har nu mulighed for at indstille kandidater til Patientsikkerhedsprisen 2024, der i år gives til en person, afdeling eller organisation, der har arbejdet med at inddrage patienter og borgere for at opnå større diagnosesikkerhed.

Patientambassadører Vibeke Andersen og Birgit Hartoft (t.v.) overrakte Patientsikkerhedsprisen 2023 til peermedarbejdere i psykiatrien sammen med PS!' formand Lars Gaardhøj og direktør Inge Kristensen (t.h.).

Patientambassadørerne og PS! uddeler for 6. gang Patientsikkerhedsprisen i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag den 17. september. Du har nu mulighed for at indstille kandidater til Patientsikkerhedsprisen 2024, der i år gives til en person, afdeling eller organisation, der har arbejdet med at inddrage patienter og borgere for at opnå diagnosesikkerhed.

Temaet for årets pris er ikke tilfældigt. Vi lægger os op af WHO, der har valgt temaet ”Improving diagnosis for patient safety” til den verdensomspændende kampagne World Patient Safety Day 2024.

Der er international og national øget erkendelse af, at diagnosesikkerhed er et stort patientsikkerhedsproblem med konsekvenser for den enkelte patient og for sundhedssystemet med store sundhedsøkonomiske konsekvenser.

Diagnosesikkerhed handler både om at undgå underdiagnosticering (manglende, forsinket eller forkert diagnose), undgå overdiagnosticering og undgå ulighed i den diagnostiske proces. Det handler om fælles beslutningstagning med inddragelse af patienterne om overvejelser, valg og beslutninger i den diagnostiske proces og at kommunikere både svar og usikkerhed til patienten.

Læs om patientambassadørerne

Kriterier for at vinde Patientsikkerhedsprisen 2024

De 5 kriterier, der lægges til grund for udvælgelsen af vinderen af Patientsikkerhedsprisen, er:

  • Involvering af patienter, borgere, pårørende
  • Patientsikkerhed i fokus
  • Nytænkning, mod, gennemslagskraft
  • Påvist effekt (eller foreløbige erfaringer)
  • Egnet til inspiration og/eller spredning.

Et af kriterierne for patientsikkerhedsprisen er involvering af patienter. Patientsikkerhed i den diagnostiske proces og fælles beslutningstagning eller f.eks. beslutningsstøtte går derfor hånd i hånd.

Patientambassadørerne og Dansk Selskab for Patientsikkerhed håber derfor at se indstillinger til årets pris, som har fokus på at inddrage patienter i diagnosesikkerhed og diagnoseusikkerhed. Vi er med på, at det er et område, der er i gang med at blive modnet og udviklet i Danmark. Vi plejer at lægge stor vægt på, at der kan påvises effekt af initiativerne, men for at imødekomme et lidt bredere felt af kandidater modtager vi også gerne indstillinger på baggrund af initiativ, proces og foreløbige erfaringer.  

Patientsikkerhedsprisen gives på baggrund af en samlet vurdering af initiativet og potentialet for dets bidrag til at sætte fokus på og arbejde systematisk med diagnosesikkerhed i patientsikkerhedsarbejdet.

Indstilling af kandidater

Det er nu muligt at indstille kandidater til Patientsikkerhedsprisen 2024.

Udfyld skabelonen og send den til konsulent Dorte Lee, dl@patientsikkerhed.dk, senest den 28. juni 2024.

Hent skabelonen her (Word-dokument)

Tidligere vindere af Patientsikkerhedsprisen

2023: Peermedarbejdere i psykiatrien

2022: Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital

2021: Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland

2020: Facebookgruppen ’Spørg en læge om coronavirus’

2019: Patientambassadørerne