Stor succes med Hvad er vigtigt for dig?-dag og kageevent

28. juni 2018

Af Katrine Mørk, Region Nordjylland Sammenhængende patientforløb og det sammenhængende sundhedsvæsen går igen Forløbschef på Aalborg UH, Elisabeth Birnbaum brugte en del af sin Hvad er vigtigt for dig?-dag i forhallen på Medicinerhuset, hvor hun delte kage ud og talte med en masse patienter, pårørende og ansatte. – Det er meget givende. Patienter og pårørende […]

Læs mere

Jeg følte, at jeg kunne klare det selv

15. april 2018

Den 57-årige iværksætter Michael Kastrupsen husker tydeligt det øjeblik, hvor hans hverdag pludselig blev ændret. Han havde gennem længere tid været plaget af ubehag og en følelse af at have en klump i brystet. Det kulminerede en dag i 2008, hvor han havde sin 11-årige søn med på kontoret i København. Pludselig fik han det […]

Læs mere

Mangel på viden spænder ben for pårørendeinddragelse

16. november 2017

Sundhedsprofessionelle efterlyser faste procedurer og redskaber til, hvordan systematisk pårørendeinddragelse kan udføres i praksis. Det viser en rundringning, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har foretaget blandt flere centrale aktører i sundhedsvæsnet Hvordan, hvorfor og hvornår skal man tage samtaler med pårørende? Klinikere mangler faste rammer, konkrete procedurer og redskaber til at arbejde systematisk med pårørendeinddragelse. […]

Læs mere

”God indgangsvinkel til en lukket mand”

2. juli 2017

Aktive pårørende er uvurderlige, når man rammes af sygdom. Men hvordan inddrager personalet dem meningsfuldt i forløbet? Redskab til pårørendeinddragelse testes på Aarhus Universitetshospital. Af Jimmy Damsgård, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed ”Hvad har du mest brug for min hjælp til?” ”Hvilke undersøgelser eller samtaler skal jeg gå med til?” Det er nogle af de […]

Læs mere

Personale bruger Sig Frem som metode til systematisk feedback

31. maj 2017

“Wow! Er det til os?” Smilene bredte sig hurtigt, da Dansk Selskab for Patientsikkerhed midt i dagens gøremål overraskede personalet på Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital med en stor kurv fyldt med chokolade. Afdelingen var udtrukket som den heldige vinder af den store Sig Frem-undersøgelse.  Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ligeså snart […]

Læs mere

Apoteker over hele landet opfordrer borgerne til at stille spørgsmål

18. maj 2017

Borgerne skal klædes på til at stille spørgsmål, som både giver tryghed – og bedre behandling. Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden hjælper landets apoteker i disse uger borgerne med at få svar på spørgsmål om deres medicin. Enten hos egen læge eller på apoteket. Mere end 400 apoteker er med til at sprede […]

Læs mere

Sygehuse holder langt mere åbent for pårørende

18. april 2017

Sygehuse holder i stigende grad åbent for pårørende. Ny undersøgelse viser, at 72 procent af sygehusafdelingerne i Danmark har åbent døgnet rundt. Første gang besøgstidsundersøgelsen blev gennemført, i 2013, var det kun 9 procent af afdelingerne, der havde fri besøgstid – der er tale om en 8-dobling på fem år. Pårørende har i stigende grad […]

Læs mere

Sjællands Universitetshospital siger Godt du spør’

20. februar 2017

Snart kan man finde Godt du spør’-plakater, film og pjecer på alle afdelinger af Sjællands Universitetshospital. Efter et succesfuldt pilotforsøg sidste år bliver Godt du spør’-materialet i løbet af foråret en permanent del af alle afdelinger på Sjællands Universitetshospital. Formålet er at invitere patienter og pårørende til at stille spørgsmål. Af Julie Kofoed, journalist, Dansk […]

Læs mere

Film: Fodbold-venner bruger hinanden som pårørende

2. januar 2017

Hej Sundhedsvæsen har været på besøg i klubben AB, hvor en gruppe friske fyre mødes to gange om ugen for at spille fodbold på veteranholdet ’Tjønserne’. Fodboldkampene afsluttes altid med en øl, hvor sved og mandehørm får plads til at fylde omklædningsrummet. Spillerne er ikke kun fodboldvenner – de er også pårørende til hinanden. De […]

Læs mere

“Jeg burde have haft Pia med fra starten”

8. november 2016

Fandt du denne artikel brugbar? Ja | Nej Michael Kastrupsen fra Nivå har en hjertesygdom og har været indlagt på hospitalet adskillige gange de seneste 10 år. Han fortryder, at han ikke har inddraget sin kone Pia mere i sit sygdomsforløb. – Jeg følte, jeg sagtens kunne håndtere det selv og udfylde de roller, en mand […]

Læs mere

Pårørende-kampagne sætter fokus på mænd

4. november 2016

I de kommende 6 uger sætter TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed fokus på, hvor vigtige pårørende er – og hvordan de støtter bedst, når sygdom rammer. Selvom vores sundhedsvæsen er grundlæggende sundt, og læger og sygeplejersker hver dag går på arbejde for at gøre en forskel, sker der ind imellem utilsigtede hændelser. Men aktive […]

Læs mere

“Mine indlæggelser har været som himmel og helvede”

23. september 2016

Bodil Konnerup har oplevet to meget forskellige indlæggelser. Hun har oplevet, hvordan et presset personale kan medføre usikkerhed hos patienterne. Bodil var bange for, at hun havde gjort noget galt, fordi hun følte, at plejepersonalet afviste hende. Hendes næste indlæggelse blev en helt anden og langt mere positiv oplevelse, hvor hun blandt andet blev mødt […]

Læs mere

Kun lidt over halvdelen af danskerne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem

18. august 2016

Kun godt hver anden patient oplever, at sundhedsvæsenet ”i høj grad” er til for dem, og patienterne efterspørger i højere grad at blive taget med på råd, viser en ny undersøgelse – ”Det patientcentrerede sygehus” – som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Der har i en årrække været opmærksomhed på, at sundhedsvæsnet […]

Læs mere

Sundhedsvæsenet spørger: “Hvad er vigtigt for dig?”

3. juni 2016

Mandag den 6. juni 2016 markerer hele verden Hvad er vigtigt for dig?-dag, og det sker også i Danmark. – Jeg har brug for at komme udenfor ind i mellem. Det hjælper på humøret, når det hele er så svært. – Jeg vil meget gerne have, at min datter er med, når jeg skal tale […]

Læs mere

Nyt redskab skal støtte pårørende

17. april 2016

Når sygdommen rammer, vil ikke kun den ramte men også de pårørende som regel opleve at blive slået ud af kurs. Hvordan skal man agere og hvilken hjælp kan man være? Det kan være en hjælp for pårørende at vende den type spørgsmål med den syge, så man får talt om, hvordan man kan håndtere […]

Læs mere

Behov for bedre inddragelse af pårørende

14. april 2016

Pårørende til patienter kan og vil spille en langt mere aktiv rolle – udover at komme med blomster og chokolade. Det viser ny landsdækkende undersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen lancerer TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed ny pårørende-kampagne. Knap halvdelen af pårørende oplever sig ikke lyttet til eller inddraget af sundhedspersonalet, når deres nærmeste er […]

Læs mere

Gode spørgsmål giver god behandling

21. september 2015

Det her er nyt for mig – vil du sige det igen? Hvilke bivirkninger ved min medicin skal jeg holde øje med? Spørgsmålene virker lige til, men alt for mange patienter får ikke stillet dem i situationen. En undersøgelse af patientoplevelser viser, at næsten hver fjerde indlagte oplever at komme hjem fra sygehuset og har […]

Læs mere

“Nysgerrighed har bragt mig langt”

14. august 2015

– I en lille halv snes år har jeg haft regelmæssig nærkontakt med sundhedsvæsenet, hele vejen fra akutmodtagelsen over de grundige undersøgelser til det operationsbord, hvor hjertekirurgen tog fat. Ikke en eneste gang har jeg haft grund til at sætte fingeren på et ømt punkt i håndteringen og sige: Det her er ikke godt nok. […]

Læs mere

Lounge skal give patienter på Slagelse Sygehus en sikker udskrivelse

15. juni 2015

Lænestole, individuelle radioer og en sygeplejefaglig udskrivningsguide. Det er hovedingredienserne i den såkaldte udskrivningslounge, som lungemedicinsk / endokrinologisk afsnit B1 på Slagelse Sygehus afprøver i forbindelse med projekt Sikkert Patientflow. Målet er færre patienter på gangene og færre unødige genindlæggelser samt højere patienttilfredshed. Her får de patienter, som skal udskrives, de sidste informationer og mulighed […]

Læs mere

Ny undersøgelse om besøgstider: Sygehuse har lukket for pårørende om dagen

20. maj 2015

De danske sygehuse har ofte lukket for besøg af pårørende i dagtimerne. Det viser en ny undersøgelse af besøgstiderne på landets sygehuse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden opfordrer til større åbenhed på landets sygehuse. Så patienterne har mulighed for at have de pårørende hos sig […]

Læs mere

En fjerdedel af patienterne får ikke talt med lægen om deres spørgsmål og bekymringer

14. december 2014

PRESSEMEDDELELSE: En ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag, afdækker for første gang, hvordan patienter oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet personale i det danske sundhedsvæsen. 24 procent af patienterne i undersøgelsen har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får talt med sundhedspersonalet om. Det tal er alt for højt. I […]

Læs mere

Ny rapport: ”Vejen til en bedre behandling”

29. september 2014

Ny rapport viser, hvad sundhedspersonalet gør for at sikre sig selv eller deres pårørende den bedst mulige behandling. Rapporten, “Vejen til en bedre behandling”. Hvad gør læger og sygeplejersker, når de selv bliver patienter? Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden gennemførte i juni og august 2014 fire fokusgruppeinterviews med personale på tre sygehuse: Hvidovre Hospital, […]

Læs mere