Årsberetning 2015: Et samarbejdende sundhedsvæsen med patienten i centrum

Bestyrelsens årsberetning 2015 fokuserer på patientsikkerhed i den kommunale sundhedssektor. Samtidig indeholder den resultater og erfaringer, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opnået i 2015, og skitserer planerne for 2016.

Se filen her