Årsberetning 2020: Patientsikkerhed i en coronatid

“Det er svært at skrive om 2020, uden at der går coronavirus i den. Men det er faktisk også en effektiv linse – eller forstørrelsesglas, om man vil. I det forgangne år har pandemien sat sund-hedsvæsenet, og samfundet i det hele taget, under pres, og det har tydeliggjort sprækker såvel som sikre systemer. Vi har næsegrus beundring for alle de personer i sundhedsvæsenet, der har knoklet for at holde sammen på det hele.

Det har været en benhårdt år, ja, men det har også forstørret og lært os en masse om styrker og svagheder i vores organisationer, i sundhedsvæsenet og i samfundet.”

– Således indleder bestyrelsen årsberetningen 2020 for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Selvom vi ikke kommer uden om coronapandemien, kan du også læse om en masse andre aktiviteter og projekter fra året 2020, der har til formål at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen.

Du kan bl.a. læse om aktiviteter og tiltag under PS!’ indsatsområder for 2020: Patientsikkerhedskultur og udvikling af patientsikkerhedsarbejdet, medicinsikkerhed, forbedring af den diagnostiske proces, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, behandling i eget hjem (herunder teknologiske løsninger) og International Forum 2020.

Læs også om projekterne I sikre hænder 3, Ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder, Medicinsikre botilbud, Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, Sikker Sundhed, Patientsikker digital kræftopfølgning og REMOTE.

Coronainitiativer, den international patientsikkerhedsuge og -dag, Patientsikkerhedsprisen, Hvad er vigtigt for dig?-dagen, formidling af Klar til samtalen og Det Nationale Kvalitetsprogram er blandt de aktiviteter, du kan læse om.

Endelig får du også et overblik over internationale og nationale samarbejder; udddannelser, kapacitetsopbygning og konsulentydelser under PS!mprove; kommunikation og presse samt udgivelser i årets løb.

Se også: Økonomi og resultatopgørelse i Årsrapport 2020

Download årsberetningen her:

Se filen her