Annelene Højvang Larsen (barselsorlov)

Kommunikationschef / Head of Communications

Presse, strategisk kommunikation, kampagner, sociale medier, kommunikation i forbedringsarbejde, borgerinvolvering

Læs mere her

Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor

Flow, Statistical Proces Kontrol (SPC), data og indikatorer, undervisning i forbedringsmetoder, coaching

Læs mere her

Birgitte Holmark

Konsulent / advisor

Patientambassadørerne, håndterer diverse materialer fx Sig Frem, korrekturlæsning, ad hoc-opgaver

Læs mere her

Birgitte Ramsø Thomsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Læs mere her

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor

I sikre hænder, forbedringsarbejde, undervisning, forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse

Læs mere her

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

Læs mere her

Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Læge, journalist, faglig redaktør, Fagligt Nyt, forbedringsagent, brug af kommunikative virkemidler i forbedringsarbejdet

Læs mere her

Christian Vestergaard

Konsulent, læge / Advisor, Med.Sc.D.

Medicin uden Skade, patientsikkerhed i kriminalforsorgen, UTH, samfundsmedicin, almen medicin

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

Læs mere her

Dorte Lee

Konsulent / Advisor

Forbedringsarbejde, borgerinvolvering

Læs mere her

Hanne Ellegaard Miang

Chefkonsulent / Senior Advisor

Kursusleder for Forbedringsagentuddannelsen, Improvement Advisor og vejledning af forbedringsteams.

Læs mere her

Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive

Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse

Læs mere her

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Improvement Advisor, Coach, vejledning af forbedringsteams, undervisning i anvendelse af Forbedringsmodellen

Læs mere her

Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, Med.Sc.D.

Patientsikkerhed i praksis, Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Læs mere her

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

Læs mere her

Joan Belling

Afdelingskoordinator / Office Coordinator

Fakturering, leverandørfakturaer, rykkere, betalinger, post og varemodtagelse, fremsendelse af ISBAR

Læs mere her

Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects

Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen

Læs mere her

Maria Lillesø Jepsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Digital journalistik, sociale medier, strategisk kommunikation, videooptagelse og -redigering, grafisk opsætning

Læs mere her

Michael Rinder

Økonomichef / Head of Finance

Økonomistyring, budget/regnskab, strategiudvikling, projektstyring, organisationsudvikling, forbedringsprojekter.

Læs mere her

Mona Lykke von Osmanski

Konsulent / Advisor

Mange forskelligartede opgaver, men hovedfokus er teknologi, patientsikkerhed og data

Læs mere her

Nanna Kure-Biegel

Konsulent / Advisor

Sundhedspolitisk arbejde vedr. kvalitet og patientsikkerhed, projektudvikling, forbedringsarbejde

Læs mere her

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

Læs mere her

Rikke Hollesen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed, forbedringsarbejde i social- og sundhedsvæsenet på medarbejder-, team- og lederniveau

Læs mere her

Simon Tulloch

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed og forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på psykologisk sikkerhed og forandringspsykologi

Læs mere her

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, int. samarbejde

Læs mere her